Min SverigeX-lista (379 st   2004-06-12)

Dubbel-X = 312 (2004-06-12)

            Åter huvudsidan                                  Åter 2003                            Övriga listor:

 Sverige 01    Sverige 02    Sverige 03    V-götl.-01    V-götl.-02    V-götl.-03    V-götl.    Tomt-X 
Smålom Knipa Kustsnäppa Tordmule Järnsparv Pungmes
Storlom Salskrake Sandlöpare Tobisgrissla Rödhake Sommargylling
Svartnäbbad islom Småskrake Småsnäppa Alkekung Näktergal Törnskata
Vitnäbbad islom Storskrake Mosnäppa Lunnefågel Sydnäktergal Svartp. törnskata
Smådopping Smutsgam Gulbr. snäppa Tamduva Blåhake Varfågel
Skäggdopping Bivråk Tuvsnäppa Skogsduva Svart rödstjärt Rödhuvad törnskata
Gråhakedopping Brun glada Spetstj. snäppa Ringduva Rödstjärt Nötskrika
Svarthakedopping Röd glada Spovsnäppa Turkduva Buskskvätta Lavskrika
Svarthals. dopping Havsörn Skärsnäppa Turturduva Svarth. buskskvätta Skata
Svartbr. Albatross Brun kärrhök Kärrsnäppa Större turturduva Stenskvätta Nötkråka
Stormfågel Blå kärrhök Myrsnäppa Gök Medelh.stenskvätta Kaja
Guln. lira Stäpphök Prärielöpare Tornuggla Ökenstenskvätta Råka
Grålira Ängshök Brushane Berguv Ringtrast Kråka
Havssula Duvhök Dvärgbeckasin Fjälluggla Koltrast Korp
Storskarv Sparvhök Enkelbeckasin Hökuggla Gråh. trast Stare
Toppskarv Ormvråk St. beckasinsnäppa Sparvuggla Taigatrast Rosenstare
Rördrom Fjällvråk Morkulla Kattuggla Björktrast Gråsparv
Silkeshäger Större Skrikörn Rödspov Slaguggla Taltrast Pilfink
Ägretthäger Stäppörn Myrspov Lappuggla Rödvingetrast Bofink
Gråhäger Kungsörn Småspov Hornuggla Dubbeltrast Bergfink
Purpurhäger Fiskgjuse Storspov Jorduggla Gräshoppssångare Gulhämpling
Svart stork Rödfalk Piparsnäppa Pärluggla Flodsångare Grönfink
Vit stork Tornfalk Svartsnäppa Nattskärra Vassångare Steglits
Bronsibis Aftonfalk Rödbena Tornseglare Sävsångare Grönsiska
Skedstork Stenfalk Dammsnäppa Kungsfiskare Kärrsångare Hämpling
Knölsvan Lärkfalk Gluttsnäppa Biätare Rörsångare Vinterhämpling
Mindre sångsvan Jaktfalk Mindre gulbena Blåkråka Trastsångare Gråsiska
Sångsvan Pilgrimsfalk Skogssnäppa Härfågel Härmsångare Snösiska
Sädgås Järpe Grönbena Göktyta Rödstr. sångare Mindre korsnäbb
Spetsbergsgås Dalripa Tereksnäppa Gråspett Sammetshätta Större korsnäbb
Bläsgås Fjällripa Drillsnäppa Gröngöling Ökensångare Rosenfink
Fjällgås Orre Roskarl Spillkråka Höksångare Tallbit
Grågås Tjäder Smaln. simsnäppa Större hackspett Ärtsångare Domherre
Kanadagås Rapphöna Bredn. simsnäppa Mindre hackspett Törnsångare Stenknäck
Vitkindad gås Vaktel Bredstjärtad labb Kalanderlärka Trädgårssångare Lappsparv
Prutgås Fasan Labb Asiatisk kal.lärka Svarthätta Snösparv
Rödhalsad gås Vattenrall Fjällabb Korttålärka Lundsångare Tallsparv
Rostand Småfl. sumphöna Storlabb Tofslärka Kungsfågelsångare Gulsparv
Gravand Mindre sumphöna Svarthuvad mås Trädlärka Taigasångare Ortolansparv
Bläsand Dvärgsumphöna Sotvingad mås Sånglärka Brunsångare Videsparv
Am. bläsand Kornknarr Dvärgmås Berglärka Bergsångare Dvärgsparv
Snatterand Rörhöna Skrattmås Backsvala Grönsångare Gyllensparv
Kricka Sothöna Ringnäbbad mås Klippsvala Gransångare Sävsparv
Gräsand Trana Fiskmås Ladusvala Lövsångare Svarthuvad sparv
Stjärtand Strandskata Silltrut Hussvala Kungsfågel Kornsparv
Årta Styltlöpare Gråtrut St. piplärka Brkr. kungsfågel Am. Kopparand
Skedand Skärfläcka Vitvingad trut Fältpiplärka Grå flugsnappare Grässångare
Brunand Rödv. vadarsvala Havstrut Ängspiplärka Halsb.flugsnappare Röd = nytt X år 2002
Ringand M. strandpipare Tretåig mås Rödstr. piplärka Sv-vit flugsnappare Lappmes 8/3 
Vitögd dykand St. strandpipare Rosenmås Skärpiplärka Skäggmes Tretåig hackspett  10/3 
Vigg Svartb. strandpipare Skräntärna Vattenpiplärka Stjärtmes Nilgås 16/3
Bergand Mongolpipare Kentsk tärna Hedpiplärka Entita Vitryggig hacksp.2/4
Mindre bergand Fjällpipare Fisktärna Gulärla Talltita Rostgumpad svala 18/5
Ejder Am. tundrapipare Silvertärna Citronärla Tofsmes Busksångare 8/6 
Praktejder Sib. tundrapipare Småtärna Forsärla Svartmes Dubbelbeckasin 17/6 
Alförrädare Ljungpipare Svarttärna Sädesärla Blåmes Mindre lira 26/6  
Alfågel Kustpipare Tygeltärna Sidensvans Talgoxe Bändelkorsnäbb 7/8  
Sjöorre Stäppvipa nr 300 Vitvingad tärna Strömstare Nötväcka Gråsångare  20/9 
Svärta Tofsvipa Sillgrissla Gärdsmyg Trädkrypare Mongolpiplärka 18/10
Grön= nytt X -03 Azurmes 27/11
Dvärglärka 12/2,  Hudsonspov 15/6  Vitgumpsnäppa 2/7 Ökenpipare 14/7 Medelhavslira 14/8  Sandsnäppa 23/8 
Fältsångare 12/9 Tärnmås 30/9 Kejsarörn 11/10  Bergstaigasångare 18/10 Nunnestenskvätta 26/10 Isabellastenskvätta 30/10
Kaspisk trut 8/10       *) Medelhavstrut 8/10    *) Am. kricka 1/5 -95   *)   *) = "soffkryss"
Blå= nytt X -04
Trädgårdsträdkrypare 7/4 Iberisk gransångare 24/4 Svartv. glada 26/4 Blåvingad årta 2/5 Rallhäger 13/5