Mina Tomt - X , 72 st. Uppdaterad 2002-03-03

 
 
 
 

Åter huvudsidan 

Åter 2003 


 
 
 
 
 
 
 

Åter övr. listor

Storskarv Kattuggla Ringtrast Tofsmes Grönfink
Sångsvan Pärluggla Koltrast Svartmes Grönsiska
Kanadagås Tornseglare Björktrast Blåmes Gråsiska
Sparvhök Gröngöling Taltrast Talgoxe Mindre korsnäbb
Ormvråk Spillkråka Rödvingetrast Nötväcka Rosenfink
Fjällvråk Större hackspett Ärtsångare Trädkrypare Domherre
Fasan Ladusvala Trädgårssångare Nötskrika Stenknäck
Trana Hussvala Svarthätta Skata Gulsparv
Strandskata Trädpiplärka Grönsångare Kaja  
Ljungpipare Sädesärla Lövsångare Kråka  
Morkulla Sidensvans Kungsfågel Korp  
Fiskmås Gärdsmyg Grå flugsnappare Stare  
Tamduva Järnsparv Sv-vit flugsnappare Gråsparv  
Ringduva Rödhake Stjärtmes Pilfink  
Turkduva Rödstjärt Entita Bofink  
Sparvuggla Stenskvätta Talltita Bergfink  


Uppdaterad 2002-03-03
Av Börje Kollmats