Min Sverigelista 2001 (265 arter)

          Åter huvudsidan                                                              Åter 2003                                                           Åter övr. listor 
Smålom Knipa Mosnäppa Sillgrissla Strömstare Tofsmes
Storlom Salskrake Gulbr. snäppa Tordmule Gärdsmyg Svartmes
Vitnäbbad islom Småskrake Tuvsnäppa Tobisgrissla Järnsparv Blåmes
Smådopping Storskrake Spovsnäppa Alkekung Rödhake Talgoxe
Skäggdopping Bivråk Skärsnäppa Lunnefågel Näktergal Nötväcka
Gråhakedopping Röd glada Kärrsnäppa Tamduva Blåhake Trädkrypare
Svarthakedopping Havsörn Myrsnäppa Skogsduva Svart rödstjärt Pungmes
Svarthalsad dopping Brun kärrhök Prärielöpare Ringduva Rödstjärt Törnskata
Svartbr. Albatross Blå kärrhök Brushane Turkduva Buskskvätta Varfågel
Stormfågel Stäpphök Dvärgbeckasin Turturduva Svarthakad buskskvätta Nötskrika
Grålira Ängshök Enkelbeckasin Gök Stenskvätta Skata
Havssula Duvhök Morkulla Berguv Ringtrast Nötkråka
Storskarv Sparvhök Rödspov Sparvuggla Koltrast Kaja
Rördrom Ormvråk Myrspov Kattuggla Taigatrast Råka
Ägretthäger Fjällvråk Småspov Slaguggla Björktrast Kråka
Gråhäger St. Skrikörn Storspov Hornuggla Taltrast Korp
Purpurhäger Fiskgjuse Piparsnäppa Jorduggla Rödvingetrast Stare
Bronsibis Tornfalk Svartsnäppa Nattskärra Dubbeltrast Rosenstare
Knölsvan Stenfalk Rödbena Tornseglare Gräshoppssångare Gråsparv
Mindre sångsvan Lärkfalk Gluttsnäppa Kungsfiskare Flodsångare Pilfink
Sångsvan Pilgrimsfalk Mindre gulbena Göktyta Vassångare Bofink
Sädgås Fjällripa Skogssnäppa Gråspett Sävsångare Bergfink
Spetsbergsgås Orre Grönbena Gröngöling Kärrsångare Grönfink
Bläsgås Rapphöna Drillsnäppa Spillkråka Rörsångare Steglits
Grågås Vaktel Roskarl St. hackspett Trastsångare Grönsiska
Kanadagås Fasan Smaln. simsnäppa Mindre hackspett Härmsångare Hämpling
Vitkindad gås Vattenrall Bredn. simsnäppa Asiatisk kal.lärka Sammetshätta Vinterhämpling
Prutgås Småfl. sumphöna Bredstjärtad labb Tofslärka Höksångare Gråsiska
Rostand Kornknarr Fjällabb Trädlärka Ärtsångare Snösiska
Gravand Rörhöna Storlabb Sånglärka Törnsångare Mindre korsnäbb
Bläsand Sothöna Dvärgmås Berglärka Trädgårssångare St. korsnäbb
Snatterand Trana Skrattmås Backsvala Svarthätta Rosenfink
Kricka Strandskata Fiskmås Klippsvala Grönsångare Domherre
Gräsand Skärfläcka Silltrut Ladusvala Gransångare Stenknäck
Stjärtand Rödvingad vadarsvala Gråtrut Hussvala Lövsångare Snösparv
Årta Mindre strandpipare Vittrut Trädpiplärka Kungsfågel Gulsparv
Skedand St. strandpipare Havstrut Ängspiplärka Brandkr. kungsfågel Ortolansparv
Brunand Fjällpipare Tretåig mås Rödstr. piplärka Grå flugsnappare Gyllensparv
Ringand Sib. tundrapipare Rosenmås Skärpiplärka Mindre flugsnappare Sävsparv
Vigg Ljungpipare Kentsk tärna Vattenpiplärka Halsbandsflugsnappare Stripgås
Bergand Kustpipare Fisktärna Gulärla Sv-vit flugsnappare Spetsstjärtad duva
Ejder Tofsvipa Silvertärna Citronärla Skäggmes  
Alfågel Kustsnäppa Småtärna Forsärla Stjärtmes  
Sjöorre Sandlöpare Svarttärna Sädesärla Entita  
Svärta Småsnäppa Vitvingad tärna Sidensvans Talltita  

Uppdaterad 2002-02-18
Av Börje Kollmats