Hela Västgötalistan 244 arter 2003-10-20
Åter huvudsidan                              Åter 2003                                                          Åter övr. listor
Smålom
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Svarthalsad dopping
Stormfågel
Mindre lira
Medelhavslira
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Gråhäger
Ägretthäger
Bronsibis
Knölsvan
Sångsvan
Mindre sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Fjällgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Gravand
Nilgås
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Ringand
Vitögd dykand
Vigg
Bergand
M. Bergand
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Bivråk
Brun glada
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Orre
Tjäder
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Vattenrall
Småfl. sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
M.strandpipare
St. strandpipare
Mongolpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Kärrsnäppa
Prärielöpare
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Myrspov
Storspov
Småspov
Piparsnäppa
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Labb
Storlabb
Roskarl
Sotvingad mås
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Tretåig mås
Skräntärna
Fisktärna
Svarttärna
Kentsk tärna
Sillgrissla
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Sparvuggla
Kattuggla
Hornuggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare
Göktyta
Gråspett
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
M. hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Mongolpiplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstr. piplärka
Skärpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarth. buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Taigatrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppssångare
Flodsångare
Vassångare
Sävsångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Rödstr. sångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
M. flugsnappare
Sv-v flugsnappare
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Törnskata
Svartp. törnskata
Varfågel
Rödhuvad törnskata
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Snösparv
Tallsparv
Gulsparv
Dvärgsparv
Sävsparv