Min Västgötalista 2001 (157 arter)

                 Åter huvudsidan                                     Åter 2003                                    Åter övr. listor
Smålom Duvhök Gråtrut Buskskvätta Svartmes
Storlom Sparvhök Havstrut Svarthakad buskskvätta Blåmes
Skäggdopping Ormvråk Tamduva Stenskvätta Talgoxe
Svarthakedopping Fiskgjuse Ringduva Ringtrast Nötväcka
Svarthalsad dopping Tornfalk Turkduva Koltrast Trädkrypare
Storskarv Stenfalk Berguv Taigatrast Törnskata
Rördrom Pilgrimsfalk Sparvuggla Björktrast Varfågel
Gråhäger Orre Kattuggla Taltrast Nötskrika
Knölsvan Fasan Nattskärra Rödvingetrast Skata
Sångsvan Rörhöna Tornseglare Dubbeltrast Nötkråka
Sädgås Sothöna Gröngöling Gräshoppssångare Kaja
Spetsbergsgås Trana Spillkråka Flodsångare Kråka
Grågås Strandskata Större hackspett Vassångare Korp
Kanadagås Mindre strandpipare Mindre hackspett Sävsångare Stare
Vitkindad gås Ljungpipare Sånglärka Kärrsångare Gråsparv
Bläsand Tofsvipa Backsvala Rörsångare Pilfink
Snatterand Småsnäppa Ladusvala Härmsångare Bofink
Kricka Kärrsnäppa Hussvala Ärtsångare Bergfink
Gräsand Dvärgbeckasin Trädpiplärka Törnsångare Grönfink
Stjärtand Enkelbeckasin Ängspiplärka Trädgårssångare Steglits
Skedand Morkulla Gulärla Svarthätta Grönsiska
Brunand Storspov Forsärla Grönsångare Hämpling
Vigg Piparsnäppa Sädesärla Gransångare Gråsiska
Sjöorre Rödbena Sidensvans Lövsångare Större korsnäbb
Knipa Gluttsnäppa Strömstare Kungsfågel Rosenfink
Salskrake Skogssnäppa Gärdsmyg Grå flugsnappare Domherre
Småskrake Grönbena Järnsparv Sv-vit flugsnappare Stenknäck
Storskrake Drillsnäppa Rödhake Stjärtmes Snösparv
Havsörn Skrattmås Näktergal Entita Gulsparv
Brun kärrhök Fiskmås Svart rödstjärt Talltita Sävsparv
Blå kärrhök Silltrut Rödstjärt Tofsmes Brushane
Ringand

Uppdaterad 2002-02-18
Av Börje Kollmats