Min Sverigelista 2002 (277 arter 2002-11-29)

                    Åter huvudsidan                                                        Åter 2003                                                         Åter övr. listor 
 
Smålom
Storlom
Sv. näbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Svarthalsad dopp
Stormfågel
Grå lira
Mindre lira
Havssula
Storskarv
Rördrom
Silkeshäger
Gråhäger
Vit stork
Bronsibis
Knölsvan
M. sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Fjällgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Nilgås
Prutgås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Svärta
(Buffelhuvud)
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Bivråk
Brun glada
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Ängshök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Dalripa
Orre
Tjäder
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Vattenrall
Småfl. sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
St.strandpip.
Svartb. strandpipare
Sib. tundrapipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smaln. simsnäppa
Bredn. simsnäppa
Labb
Storlabb
Br.stjärtad labb
Svarthuvad mås
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva
Gök
Berguv
Hökuggla
Sparvuggla
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare
Biätare
Blåkråka
Härfågel
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
St. hackspett
Vitryggig hackspett
M. hackspett
Tret. hackspett
Korttålärka
Tofslärka
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala
Hussvala
St. piplärka
Mongolpiplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstr. piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppssångare
Flodsångare
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Gråsångare
Härmsångare
Rödstr. sångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårssångare
Svarthätta
Taigasångare
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Sv-vit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Lappmes
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Azurmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Sommargylling
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Lavskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Bändelkorsnäbb
M. korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv
Videsparv
Dvärgsparv
Sävsparv
Kornsparv