Besök i ett höstfagert Skåne 18-20 okt 2005

Åter Startsidan

Lappuggla visade sig vid ... ...Skryllegården En underbar morgon i Brantevik med ... ... soluppgång förbiflygande hägrar
trutar, ejdersträck m.m. Gråtrut Här satt jag på morgonen Även månen syntes en stund över halmtaket Berit spanar över Östersjön från Ale stenar vid Kåseberga
Över denna vackra slätt ... och denna, svävade många ... röda glador Röd glada. Var ? Ystad soptipp förstås

Höstfärger i Fyledalen Äppelkonst i Kivik Äppelkonst i Kivik Äppelkonst i Kivik Äppelkonst i Kivik
     
Juv skrattmås och Gråtrut 3:e vinter Stämningsbild från Brantevik      

Storbild