Häckande Svarthakad buskskvätta, Spjutås, Örby.
Foto Magnus Mattiasson, Börje Kollmats  Klicka på bilderna

Utsikt i området (BK)

Tommy Lundberg, upptäckare av fågeln (BK)

(MM)

(MM)

(BK)

(BK)

(BK)

(BK)

(MM)

(BK)

(BK)

Gräshoppssångare??? (MM)