Här en del bilder jag tog den 31/7 vid Bråt.
Hur mycket av detta kan vi få njuta av om man exploaterar området? 
Det är vår skyldighet att agera och agera snabbt, 
för att inte detta naturområde skall gå förlorat för boråsarna

Ängsnejlika + ögontröst

Rödklöver +Johannesört

Humlor på Gullris

Klockljung

Kvanne

Ögontröst

Prästkrage med småkryp

Styvmorsviol

Här blir det väl bra med en lång Fairway?

Här skulle man kunna lägga Tee för Hål 12

Ett par Sandbunkrar skulle passa fint här

Sädesärlan stannar nog

Men var skall Ängspipen häcka?

...Och Buskskvättan

Gulärlan försvinner nog

För att inte tala om Tötnskatan
Åter textsidan