Dessa arter finns på bild. Klicka

Blåhake
Brushane
Dvärgmås
Gransångare
Gråhakedopping
Gulärla
Havsörn
Härfågel
Knölsvan
Lärkfalk
Mindre skrikörn
Ortolansparv
Pungmes
Skäggdopping
Skäggtärna
Större Skrikörn
Svart rödstjärt
Svarthalsad dopping
Trädlärka
Vassångare
Vit stork
Vitvingad tärna
Årta
Ägretthäger
Ängshök