Artlista

Dessa arter såg eller hörde en eller flera av oss under veckan. De höga siffrorna är givetvis uppskattningar. Arter utan siffra var vanliga i de biotoper där de bör finnas.

"B-arterna" finns på bild - klicka.

 

Fåglar

   
Bild Art Ant. Obs Lokal
  Smålom 1 Str Ö Gdynia
  Smådopping 10 2 bobyggande par + 5 ex Biebrza
B Skäggdopping 50  
B Gråhakedopping 20 Biebrza + Morag
B Svarthalsad dopping 6 1 ad på bo + 5 ex Biebrza + Morag + Dojlidy
  Storskarv   Täml allmän
  Rördrom 15 Totalt 15 tutande
B Ägretthäger 45 35 ex Biebrza + 10 ex Siemenovka
  Gråhäger   Täml allmän
  Svart stork 8 Biebrza
B Vit stork   Täml allmän
B Knölsvan   Täml allmän
  Mindre sångsvan 4 Biebrza
  Sångsvan 4 Biebrza
  Sädgås 70 Biebrza (Osowiec)
  Bläsgås 2 Biebrza (Ostowiec)
  Grågås 200  
  Vitkindad gås 1 Biebrza (Ostowiec)
  Bläsand > 500 Biebrza
  Snatterand 40 Biebrza
  Kricka 100 Biebrza
  Gräsand   Täml allmän
  Stjärtand 50 Biebrza
B Årta > 300 Biebrza
  Skedand > 1000 Biebrza
  Brunand 50 Biebrza
  Vigg 200 Biebrza
  Svärta 1 Gdynia
  Knipa 30 Biebrza (Wizna)
  Salskrake 2 Biebrza (Wizna)
  Storskrake 5 Biebrza
 B Havsörn 10 Biebrza + Morag
  Brun kärrhök   Täml allmän
  Blå kärrhök 3 1 hane + 2 honor Biebrza
 B Ängshök 30 3-4 markerande par + 30 ex Biebrza
  Sparvhök 4  
  Ormvråk   Täml allmän
 B Mindre skrikörn 8 Biebrza
 B Större Skrikörn 2 Biebrza
  Tornfalk 6 2 par Malbork + 2 ex längs vägen
  Aftonfalk 1 1 ad hane Dojlidy
 B Lärkfalk   Täml allmän
  Orre 1 1 hane + spel Biebrza (Kapiche)
  Fasan 3 2 hanar + 1 hona Gdansk
  Vattenrall >15 Biebrza
  Småfl. sumphöna > 70 Spel Biebrza
  Mindre sumphöna 1 1 spel hane Biebrza (Wizna)
  Kornknarr 3 3 spel Biebrza
  Rörhöna > 20 Biebrza
  Sothöna > 50  
  Trana 30  
  Ljungpipare 1 Biebrza (Wisna)
  Tofsvipa   Mindre allmänt förekommande.
  Brushane > 8000 Biebrza
  Enkelbeckasin   Täml allmän
  Dubbelbeckasin c:a 10-15 10-15 spel Biebrza (Barwik)
  Morkulla 2 2 spel Biebrza (Barwik)
  Rödspov 75 Biebrza
  Myrspov 1 1 ad hane Biebrza (Msischy)
  Småspov 9 Biebrza (Msischy)
  Storspov 7 Biebrza
  Svartsnäppa 8 Biebrza
  Rödbena   Täml allmän
  Gluttsnäppa 20 Biebrza
  Skogssnäppa 2 Biebrza
  Grönbena 80 Biebrza
  Drillsnäppa 10 Biebrza
 B Dvärgmås 250 Biebrza
  Skrattmås   Täml allmän
  Fiskmås 55 50 ex Gdynia + 5 ex Biebrza
  Silltrut 4 Gdynia
  Gråtrut 50 50 ex Gdynia + 5 ex Siemenovka
  Havstrut 10 Gdynia
  Fisktärna 25 Biebrza
  Småtärna 1 Biebrza (Wizla)
  Svarttärna 500 500 ex Biebrza + 20 ex Siemenovka
 B Vitvingad tärna 3000 3000 ex Biebrza + 100 ex Siemenovka
 B Skäggtärna 80 40 ex Siemenovka + 40 ex Biebrza
  Tamduva   Täml allmän
  Skogsduva 1 Bialowieza
  Ringduva   Täml allmän
  Turkduva   Täml allmän
  Gök 30  
  Tornuggla 1 Biebrza (Goniadz)
  Kattuggla 1 Biebrza (Goniadz)
  Tornseglare 5  
 B Härfågel 15  
  Göktyta 10  
  Gråspett 2 Bialowieza
  Gröngöling 1 Ropande Biebrza (Kapiche)
  Spillkråka 4 3 ex Biebrza (Kapiche) + 1 ex Bialowieza
  Större hackspett   Täml allmän
  Mellanspett 6 1 par vid bo + 4 ex Bialowieza
  Vitryggig hackspett 2 1 trummande Biebrza (Förbjudna skogen) + 1 ex Bialowieza
  Mindre hackspett 10  
  Tretåig hackspett 1 1 hane Bialowieza
  Trädlärka 20  
  Sånglärka   Allmän
  Backsvala 50  
  Ladusvala   Täml allmän
  Hussvala 10  
  Trädpiplärka   Tämligen sparsamt förekommande.
  Ängspiplärka   Täml allmän
 B Gulärla   Täml allmän
  Sädesärla   Täml allmän - men mer sparsam än väntat.
  Sidensvans >50  
  Gärdsmyg   Täml allmän
  Järnsparv 10  
  Rödhake   Täml allmän
  Näktergal 20 - 25 Anlände under veckan.
 B Blåhake 6 Biebrza
 B Svart rödstjärt   Täml allmän
  Rödstjärt 15 Totalt 15 sjungande
  Buskskvätta 50  
  Stenskvätta 5  
  Koltrast   Täml allmän
  Björktrast   Täml allmän
  Taltrast   Täml allmän
  Rödvingetrast 5  
  Dubbeltrast 1 Biebrza (Wizna)
  Gräshoppssångare 6 Sjungande i Biebrza
 B Vassångare   Täml allmän
  Vattensångare 1 1 sjungande Biebrza (Goniadz)
  Sävsångare   Täml allmän
  Kärrsångare 2 Biebrza (Burwik)
  Rörsångare 2 Dojlidy
  Trastsångare   Täml allmän
  Ärtsångare   Täml allmän
  Törnsångare 5  
  Trädgårdssångare 1 1 sjungande Bialowieza
  Svarthätta   Täml allmän
  Lundsångare 1 1 sjungande Biebrza (Förbjudna skogen)
  Grönsångare   Täml allmän
  Gransångare   Allmän
  Lövsångare   Tämligen sparsamt förekommande.
  Kungsfågel 10  
  Grå flugsnappare 1 Bialowieza
  Halsbandsflugsn.   Allmän Bialowieza
  Sv-v flugsn. 3  
  Stjärtmes 7  
  Entita 5  
  Svartmes   Enstaka
  Blåmes   Täml allmän - men fåtaligare än hemmavid.
  Talgoxe   Täml allmän - men fåtaligare än hemmavid.
  Nötväcka 10  
  Trädkrypare 2 Biebrza
 B Pungmes   Täml allmän
  Sommargylling 3  
  Törnskata 2 1 hane Biebrza
  Varfågel 3 1 ex Biebrza (Budne) + 1 ex Siemenovka + 1 ex längs vägen
  Nötskrika   Täml allmän - flera flockar (30-40 ex) str. N
  Skata   Täml allmän
  Kaja   Täml allmän
  Råka   Täml allmän
  Kråka   Täml allmän - men betydligt fåtaligare än hemmavid.
  Korp 10  
  Stare   Täml allmän
  Gråsparv   Allmän
  Pilfink   Tämligen sparsamt förekommande.
  Bofink   Täml almän
  Gulhämpling   Täml allmän
  Grönfink   Ganska sparsamt förekommande.
  Steglits   Täml allmän
  Grönsiska   Enstaka
  Hämpling   Enstaka
  Mindre korsnäbb 50 Bialowieza
  Rosenfink 3 3-4 sjungande Biebrza
  Domherre 10 Biebrza
  Stenknäck   Allmän
  Gulsparv   Tämligen sparsamt förekommande.
 B Ortolansparv 2 2 sjungande Biebrza
  Sävsparv   Täml allmän
       
  Däggdjur    
       
 B Visent 1 1 hane Bialowieza
  Älg 15  
  Kronhjort 2-3 ex  
  Rådjur 20  
  Räv 6  
  Mård 1  
  Bäver 2 samt en mängd hyddor och avverkningar
  Vildsvin   Spår och bök på ett flertal platser.
       
       
  Övriga djur    
       
  Stor fladdermus   Flera.
 B Lövgroda, .    
 B klockgroda,    
  sjögroda    
 B ätlig groda    
  åkergroda    
  vanlig padda    
  grönfläckig padda    
  snok    
  hästiglar    
 B blodigel    
 B gälfotingar    
  sötvattensgråsuggor    
  posthornssnäckor    
 B Sandödla   Minst 10