Tornfalksmärkning. Sida 4

  I nästa holk fanns det också 6 ungar
 
 

Hit var medlemmar i Skövde FK inbjudna att se hur det går till. Jättefint initiativ
 
 

 Kent-Ove tog fram alla pedagogiska talanger och visade och berättade
 
 

Särskilt de unga var mycket intresserade och villiga att hålla i fågelungarna
 
 

Och så fick den här ungen sin ring.