Tornfalksmärkning. Sida 3

Visst är det en speciell känsla att ha dem så här.
 
 

Och respektingivande redan nu
 
 

Ett häftigt ögonblick för flickorna
 
 

Det är den här entusiastiska mannen, som satt upp holken på sin gård