GALLERI..A-Ö Fåglar Startsidan

Polenresa-05
A B C D E F
G H I J K L
M N O P R S
T U V Å Ä Ö

A
Aftonfalk
Alfågel
Alförrädare
Alkekung
Alpkaja
Am. bläsand
Am. kricka
B
Backsvala
Bergand
Bergfink
Berglärka
Bergstaiga ...
Berguv
Bivråk
Biätare
Björktrast
Blåhake
Blå kärrhök
Blåmes
Blåstjärt
Blåv. årta
Bläsand
Bläsgås
Bofink
Brunand
Brun kärrhök
Brunsiska
Brunsångare
Brushane
Buskskvätta
Busksångare
Bändelkorsnäbb
C
Citronärla
D
Domherre
Drillsnäppa
Dubbeltrast
Dvärgmås
Dvärgrördrom
Dvärgspov
Dvärgsparv
E
Ejder
Eleonorafalk
Enkelbeckas
Entita
F
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Fjällabb
Fjällpipare
Fjällripa
Fjällvråk
Flodsångare
Forsärla
G
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grå flugsn.
Grågås
Gråhäger
Gråhakedopp
Gråsiska
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönbena
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Gulhämpling
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Göktyta
H
Halsb.flugsn.
Havstrut 
Havsörn
Hornuggla
Hussvala
Hämpling
Härfågel
Härmsång.
Hökuggla
I
Isabellatörns
Ismås
J
Jorduggla
K
Kaja
Kanadagås
Kanelårta
Kaspisk pipare
Kaspisk trut
Kattuggla
Kentsk tärna
Knipa
Knölsvan
Kohäger
Koltrast
Kopparand
Kornsparv
Kricka
Kråka
Kungsfågel
Kungsörn
Kustlabb
Kustpipare
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
L
Ladusvala
Lappuggla
Ljungpipare
Lundsångare
Lärkfalk
Lövsångare
M
Medelhavstrut
Mindre flug.
M. hackspett
M. korsnäbb
Mindre strandpip
Mindre sångsvan
Mosnäppa
Myrspov
N
Natthäger
Nilgås
Näktergal
Nötskrika
Nötväcka
O
Ormvråk  
Orre
Ortolansp.
P
Pilfink
Pilgrimsfalk
Prutgås
Prärielöpare
Pungmes
Pärluggla
R
Rallhäger
Rapphöna
Ringduva
Ringtrast
Rosenfink
Roskarl
Rostgumpsv.
Råka
Rödbena
Röd glada
Rödhals.gås
Rödspov
Rödstjärt
Rödstr. pipl
Rödvingetrast
Rörhöna
S
Salskrake
Sandlöpare
Sånglärka
Sidensvans
Sillgrissla
Silvertärna
Sjöorre
Skata
Skedand
Skogssnäppa
Skrattmås
Skräntärna
Skäggdopp
Skäggtärna
Skärfläcka
Skärpiplärka
Smaln. simsn
Smådopping
Smålom
Småsnäppa
Småtärna
Snösiska
Snösparv
Sothöna
Sparvhök
Sparvuggla
Sp.bergs- grissla
Spetsbergsgås
Spillkråka
Spovsnäppa
Stare
Steglits
Stenknäck
Stenskvätta
Stjärtmes
Stork
Storlom
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Strömstare
St. beckasin- snäppa
St. hackspett
St. skrikörn
St. strandpipare
St. turturduva
Svartand
Sv. rödstjärt
Svartbent strandpipare
Svarth. buskskvätta
Sv.hakedopp
Svarthalsad dopping
Svarthuvad mås
Svarthuvad sparv
Svarthätta
Svartmes
Sv.n. islom
Svartpannad törnskata
Svartsnäppa
Svartstrupig järnsparv
Sv-v flugsnappare
Svärta
Sångsvan
Sädesärla
Sädgås
Sävsparv
Sävsångare
T
Talgoxe
Talltita
Taltrast
Tjockfot
Tobisgrissla
Tofsmes
Tofsvipa
Tordmule
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Tretåig mås
Trädkrypare
Trädlärka
Trädpiplärka
Turkduva
Tuvsnäppa
Tygeltärna
Törnskata
Törnsångare
V
Varfågel
Vassångare
Vattenrall
Vigg
Vinterhämpling
Vitkind. gås
Vitryggen
Vittrut
Vitving. trut
Vitving. tärna
Å 
Årta
Ä
Ägretthäger
Ängshök
Ängspipl
Ärtsång
Ö
Ökensten- skvätta
Ökenvarfågel