sid 1
Vi gjorde lite stopp här och var på uppresan
Vi tittade till Vitryggens bo i Dalsland, men det var ingen hemma
Börje hälsar på en gammal bekant i Mora, Gustav Vasa

Blomsterprakten var fantastisk på sina ställen