sid 6
Tännforsen 2
 
 
Bäst att hålla i henne

 
I skogen var det ganska gott om denspäda och mandeldoftande Linnéan.