sid 5
Fjället och Tännforsen
 Jag satt 3 kvällar och lyssnade till Dubbelbeckasinen, som var ett nytt efterlängtat X
 Berit tyckte att Tännforsen var häftig

 
Längst ut skummade det ordentligt

 
 
Ett mäktigt fall