sid 2
På jakt efter jaktfalken i Storulvån
Någonstans i det vänstra bergsmassivet skall den finnas
Börje spanar och spanar
I den här rasbranten fanns boet, men var är falken
Jodå, till slut visade den sig på en hylla