Jan vadar över bäcken medan ...

Börje spanar från bron