Vårfåglarnas ankomst till Borås  2003
Åter 2002-sidan                                                                                                                         Åter 2003-sidan 
2003
2001 2002
Fågel
Plats
Anm
1/1-03  - 20/2 Svartmes Hemma 2-4 st vid fågelborden hela tiden
1/1 29/1  - Gråhäger Viskan 5 st under Nyårsrally
4/1  -  - Sidensvans Hulta Sidensvans 40 st
13/1  -  - Brunand Borås Viskan Borås Centrum
4/2  -  - Spillkråka  Klämma  
4/2  -  - St. hackspett Klämma  
4/2  -  - Tofsmes hemma  
4/2  -  - Korp Klämma  
4/2  -  - M. korsnäbb Klämma  
12/2  -  - Gråsiska hemma massor av dem men ingen snösiska
15/2 29/1 2/3 Kattuggla Hemma 2 st 15/2.  Lockade fram en 16/2.
16/2  -  - Trädkrypare hemma  
17/2  - 13/3 Ringduva hemma 2 st Vid fågelbordet
20/2  - 13/3 Gröngöling hemma Gröngölingen ropade för första gången
20/2  -  - Talltita hemma vid nedre fågelmatningen
8/3  15/3 3/2 Sånglärka  Osdal  35 st sträckande mot norr 
8/3  - 11/3 Koltrast hemma sjungande i björken
10/3 16/3 12/3 Stare Osdal/Rångerdala  
10/3  -  - Grågås Osdal/Rångedala  
10/3 10/3 12/3 Tofsvipa Rångedala c:a 100
12/3 16/3 20/2 Bofink hemma 4 st
13/3 16/3 15/3 Dubbeltrast Fänneslunda  
13/3  - 15/3 Råka Osdal 40 st sträckte N
15/3 16/3 15/3 Sävsparv Skalle  
19/3 17/3 12/3 Trana Långegrund 4 st. En enfotad, färgmärkt
22/3  -  27/3 Kricka Skalle  
23/3 21/3 16/3  Forsärla Spetsfabriken  
24/3  - 4/4 Trädlärka Rångedala grusgrop sjungande i dimman
25/3  - 30/3 Bläsand Skalle  
26/3 4/4 24/3 Taltrast Opensten, Tranemo  
26/3 16/3  - Ljungpipare Rådde, Länghem Hördes bara överflygande
26/3 22/4 2/4 M. hackspett Skalle En vacker hane, mittemot knipholken
27/3 Rödhake Skalle sjungande
27/3 3/4 27/3 Rödvingetrast Skalle sjungande. 13 st
27/3 14/4 16/4 Morkulla Skalle skrämdes upp vid matningen
27/3  - 5/4 Strandskata Skalle landade på isen. Stod tills. m. 60 skrattmåsar
30/3 18/1 8/2 Skäggdopping Skalle  
1/4 3/4 1/4 Järnsparv hemma  
2/4 1/4 4/4 Skogssnäppa Ruggeboviken  
3/4  - 3/4 Brun kärrhök Skalle  
3/4 3/4 1/4 Sädesärla Skalle 3 st
5/4 24/3 17/3 Smålom Skalle  
6/4  - 1/4 Enkelbeckasin V:a Marsjön  
6/4  - 2/6 Skogsduva V:a Marsjön  
7/4 1/5 30/3 Orre Sotareds mosse 2 hannar spelade fint i soluppgången
13/4 4/4 Fiskgjuse Skalle  
15/4 16/4 21/4 Ringtrast Osdal en vacker hane
20/4 25/4 6/5 Svart rödstjärt Osdal  
22/4 - - Fisktärna Skalle  
26/4 1/5 24/4 Trädpiplärka Skalle  
26/4 21/4 24/4 Ladusvala Skalle  
26/4 4/5 5/5 Backsvala Skalle  
26/4 27/4 28/4 Hussvala Skalle  
26/4 30/4 27/4 Grönsångare Skalle  
26/4 30/4 30/4 Sv-v flugsnappare Skalle  
27/4 - 10/4 Gransångare Skalle  
30/4 6/5 26/4 Gulärla V:a Marsjön  
30/4 -  - Grönbena V:a Marsjön  
2/5  - 4/5 Svarthätta Skalle  
3/5 4/5 5/5 Rörsångare Skalle  
4/5 2/5 28/4 Buskskvätta Ön Även på järnvägen mot Gärdsjön 
4/5 5/5 3/5 Rödstjärt Järnvägsspåret mot Gärdsjön
9/5 10/5 28/5 Trädgårdssångare Skalle  
9/5 5/5 11/5 Ärtsångare Mollagatan  
10/5  - 14/5 Härmsångare Skalle  
10/5  - 2/6 Grå flugsnappare Skalle  
2003 2001 2002