Skalle 2002-04 
 Uppdaterad:
Sammanställning av Öppet Torn vid Skalle 1994 - 03
Skalle-obsar 2001
Skalle-obsar 2002
Skalle-obsar 2003
Senaste veckans Skalle-obsar, enligt Svalan
Bildsida från Skalle
Fågelåret 2003 vid Skalle. Rapportsammanställning
"Skalle i mitt hjärta", några tankar av Börje
Vi är en liten "Skallegrupp" bestående av Per N, Per G, Lars A, Börje, Niklas T och Johan N, som under året har delat upp ansvaret för obsar ute vid Skalle. 
Dessutom har vi gissat vilka nya arter, som kommer att dyka upp under året. 
Vinnaren får bjuda övriga på tårta.  Under 2003 dök både svarttärna och m. flugsnappare upp. Dessutom samma dag, (22/5) och när inte "vinnarna" (Börje och Per N) var där!!!
Detta kommer att dyka upp under 2004 enligt ...
Börje Turkduva, bändelkorsnäbb, brun glada.  3, 9, 15, 21, 27, 33, 39  45, 51
Per N Trastsångare, vattenrall, näktergal.  4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52
Lars Fjällabb, lappsparv,  5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 
Per G Skräntärna, alförrädare, tretåig hackspett.  6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48
Niklas Röd glada, prutgås, silkeshäger. v1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 
Johan Pungmes, hornuggla, turturduva. v2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50
Kort kalendarium för 2004
Tis 6/4 Extra bevakning 
Lör 24/4 ev. sön 25/4 Öppet Torn
Sön 9/5 Extra bevakning
Lör 28/8 Extra bevakning
Lör 2/10 Öppet Torn. World Bird Watch Day

Svalanrapporter 2002
Länk till Svalan: Vilka har rapporterat från Skalle
   Länk till Svalan: Skalles plats i Västgötaligan

Svalanrapporter 2003
Länk till Svalan: Vilka har rapporterat från Skalle
   Länk till Svalan: Skalles plats i Västgötaligan

Svalanrapporter 2004
Länk till Svalan: Vilka har rapporterat från Skalle
   Länk till Svalan: Skalles plats i Västgötaligan


Observationer 2003
Datum
Väder
Observationer
Övrigt
1 jan 2003 -4, lite blåst, lite sol entita, kråka, nötväcka, blåmes, talgoxe Nyårsrally
3 jan   domherre, blåmes, talgoxe,  
4 jan   större hackspett, grönsiska 25, domherre 1  
11 jan   ormsvråk 1, koltrast 2, svartmes 1, blåmes 7, talgoxe 5, nötväcka 1, skata 2 med Lars
17 jan   kungsfågel 1, nötväcka, korp 1, grönsiska 2  
23 jan   Sångsvan 1 str, Stjärtmes 3, Entita 1, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka,
Grönfink 9, Grönsiska 20 
 
26 jan   Knipa 1 hane, Storskrake 1 Aoch 1  Gråtrut 6, Koltrast 1,Entita 2, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Korp 1   
1 febr   Strömstare Mölarp
4 febr   Kungsfågel, Stjärtmes 10 (vid matningen), Entita, Blåmes, Talgoxe,
Nötväcka, Korp 1 
 
9 febr   St. hackspett 2, Blåmes, Talgoxe, Korp 3, Grönfink, Domherre 4   
13 febr   Stjärtmes 2, Entita 2, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Skata 4, Kråka 7
Grönfink 8, Grönsiska 2, Gråsiska 20 
 
 18/2   Domherre 3(matningen)   
13-14/3  -2, sol, lugnt  Några fina dagar, när sträcken började. Grå- kanadagås, mycket sångsvan, storskrake, knipa, gröngöling, st. hackspett  
15/3 - 2, soldis, lugnt gröngöling, bofink, 50 kanadagås, 98 grågås, 13 sånglärka, 9 knipa, 2 stjärtmes, 6 storskrake, 1 sävsparv, 11 tofsvipor, 2 ormvråkar, 5 gråtrut, 1 fiskmås, 5 storskarv, 2 snösparvar, 10 starar, 20 ringduvor, 3 grönsiskor, En finsträckdag
Lars, Per N
   
22/3 -1, mulet, blåsigt 2 skrattmåsar, 7 krickor, 57 gråtrutar, 2 stjärtmesar, 
2 storskrakar, 
 
23/3 -1, sol, lite blåst 2 st. hackspettar, 12 knipor, 2 storskrakar, 48 gråtrut, 5 fiskmås, 2 skrattmås, 1 tofsvipa, 1 stjärtmes, 2 sävsparv, 38 gräsand  
25/3 -2, lugnt, dimma 4 par storskrakar, 4 krickor, 1 bläsand, 5 knipor, 3 björktrastar, 1 gröngöling, 1 st. hacksp. 3 sävsparvar, 1 grågås m.m.  
26/3 -1, lugnt, soldis Bl.a 1 mindre  hackspett A  
27/3 -2 soldis Bl.a. 1 strandskata, 2 par mindre hacksp. 1 morkulla, 2 rödhake, 2 par stjärtmesar, 70 skrattmåsar, 13 rödvingetrastar  
1-4/4 blåsigt, kallt skäggdopping, 1 brunand, 1 nötskrika, 3 sädesärlor, 1 brun kärrhök B, 3 snatteränder, 1 forsärla, m.m.   
5/4 lugn, kallt smålom, 20 skäggdoppingar, 25 rödvingar, 2 storskrake, 5 sothöns, 1 trädkrypare, 7 knipor, 1 m. hackspett   
13/4 lugnt, mulet,  uppemot 50 arter den dagen. Bl.a. 20 bläsänder, 100 kricka, 32 snatterand, 1 duvhök, 1 fiskgjuse, 1 par småskrake, 1 storlom, 1 gråhakedopping, 3 smålom, 1 blå kärrhökshane, 1 storspov, 1 brunand en riktig kanondag
15/4   Måste skriva om morgonen. Inte mycket att skåda trots fint väder. Vi stod flera i tornet då Niklas (vem annars?) plötsligt ropade: Skäggmes!? Vi lyssnade till. Jovisst lät det som skäggmes. Det metalliska "pjuing". Och plötsligt satt den där i toppen av ett vasstrå! En hanne mitt i solskenet under minst 15 sek. Helt underbart. Detta, som jag drömt om att få se i Skalle. Nu 20 m framför tornet! Jag tror att detta blir årets Skalleobs för min del.  
26/4 05.00-15.00
Ganska kallt och mulet
Trots att vi inte tyckte att det var någon bra dag lyckades vi få ihop 68 arter varav en del nya för året. Vi hade bl.a. alla 3 svalorna, back- hus- och ladusvala. En brun kärrhökhanne flög över vassen liksom fiskgjusen. Både duv- och sparvhök visade sig. En kattuggla häckar i en holk i området. Årets första grönsångare och sv-v flugsnappare dök upp liksom trädpiplärkan. En gluttsnäppa hördes några gånger och ny för mig var också silltruten. Däremot var det inte så bra med simänder, men man kan ju inte få allt. Öppet Torndag.Se sammanställning
27/4 07:00 regn Inte mycket i sjön. Hörde dock gärdsmygen och såg kattugglan  
28/4  06:30 Mulet 1 sjöorrepar och 1 skedandpar vilade ut i sjön. Första drillsnäppan och en svag gransångare gjorde 4 nya Skalle-X. Dessutom sv-v flug, trädpiplärka.  
30/4 07:00 Mulet, +9  Dagens nya blev svärta, 1 par, som låg och guppade långt ute. Vidare gransångare, vigg 6 st, drillsnäppa 1, smålom 1, fiskgjuse 1, skrattmås 96  Bengt var där på morgonen med sina kollegor. 
2/5 15:30. Sol, lite blåst 6 st ejdrar (4A 2B) var det roligaste. Dessutom hördes en svarthätta. 7 gluttsnäppor och 6 drillsnäppor stod vid bortre badviken, där jag också såg ett sothönebo, 1 grågåsbo och 2 d:o skäggdopping. Jätteroligt, bara de får vara i fred. Niklas hade under morgonen också hört en göktyta vid parkeringen och en rörsångare vid tornet.
3/5 06:30 Mulet till regn En ur fågelsynpunkt fin morgon. 21 vigg, 17 krickor, 2 stjärtänder, 2 skedänder, 1 rörsångare, 2 fisktärnor, 4 smålom, 6 grågås, 3 gluttsnäppor  Tyvärr fick jag städa och tvätta vid tornet. Grisar hade varit där kvällen innan. 20 - 25 burkar m.m.
4/5 06:30 Silvertärna, 2 gulärlor och 1 mindre korsnäbb (tack vare Niklas)   
7/5 göktyta, kattuggla, grön-rörsångare, svarthätta, rödvingetrast  
8/5 05.00 +5 mulet kattuggla, 2 stjärtmes, 1 skogssnäppa, 1 enkelbeckasin, 1 storlom, 2 storskrake, rör- och grönsångare, 10 skäggdoppingar, 1 strandskata, 2 rödvingar  
9/5 09:30 Trädgårdssångare  I röda stugans trädgård
10/5 06:00 En fin dag då Niklas ringmärkte 3 kattuggleungar. Dessutom hade vi grå flugsnappare, härmsångare, svartsnäppa och rödstrupig piplärka. I sjön var det inte mycket "andligt".  
12/5 lugnt, +8 5 drillsnäppor, 12 skäggd. 8 sothöns, 9 knipor, 3 grågås, 12 skrattmås, fiskgjuse, fisktärna, trädkrypare, grön- löv- rör- trädg.sångare, enkelbeckasin  
14-28/5   m.flugsnappare, rosenfink, svarttärna m.m. Under min Ölandsvistelse plockade de andra in flera tunga arter. Svidande
8/6 06.00 mulet, +13 Skäggd. 7 + 3 ungar, 3 smålom, 2 sothöna, trädg.-löv-grön-rör-svarthättesångare, sv-vit flugsn  
10 - 30 /6
Har besökt tornet regelbundet minst 3 ggr per vecka.
  Under perioden har det inte varit några sensationella obsar. Genomsnittligt visar sig 10-12 skäggdoppingar + 2-6 ungar. 3 sothöns + 2 ungar. 5 kanadagäss, vid ett tillfälle 2-3 ungar. Smålommen besöker stadig sjön. Fiskgjusen ibland. 1-2 fisktärnor flyger runt och en del övriga vitfåglar. Rör- trädgårds-härm-svarthätte-och lövsångare hörs varje dag. Kattugglan har fått ut sina ungar men syns då och då. Den 26 låg 3 viggar i sjön  
 12/7   Fiskgjuse, sothöna, 2 trädgårdssångare, grå flugsnappare, st. hackspett, skäggdopping 4 + 1,  1 fisktärna Lars 
 17/7   7 + 4 skäggdoppingar, 4 + 3 gräsänder, 8 + 7 sothönor, 3 rörsångare, 2 grönsångare. Det roligaste nu är att se hur ungarna skall klara sig.  
28-29/7   2 smålom, 11+3 skäggdoppingar, 1 sothöna, 6 honf. storskrakar, 1 grönsångare, 1 fisktärna  
1 - 18 aug Besökt tornet 5-6 ggr vid olika tidpunkter på dagen. De 5 kanadagässen har åter visat sig, 2 + 2 smålom också, Det verkar som om 2-3 sothöneungar klarat sig, liksom c:a 5 skäggdoppingar. Fisktärnorna har börjat passera och det var 9 st en dag. Storkarv, häger, drillsnäppa, silltrut och domherre har visat sig någon gång liksom 1 enkelbeckasin.  

 

Observationer 2004
Datum
Väder
Observationer
Övrigt
1/1 Gärdsmyg, talgoxe, vigg, domherrre, gråtrut, nötväcka, kungsfågel, stjärtmes, kråka Nyårsrally
1/1 - 1/3 Vid matningen, som fungerat bra, har det funnits ganska mycket fågel. Talgoxe, blåmes, entita, nötväcka, väldigt mycket domherre, gulsparvar en dag, ett par st. hackspettar, 1 stackars rödhake, 1 tofsmes, 2 trädkrypare, grönsiskor och stjärtmesar 5-10 st. varav en kändes lite upphetsande. Var det en kontinental, europaeus, eller bara en vanlig med lite annorlunda färg och teckning? Något def. svar kom aldrig fram, men ... Det har under perioden inte funnits mycket mer att titta på än det som funnits vid matningen
3/3 - 6/3 Ormvråk, spillkråka, råka, fjällvråk och sånglärkor. Det börjar röra på sig. Vaken fortfarande ganska liten.
11/3 Sol, + 3, lugnt Inte mycket till plötsligt en kungsörn, subadult, syntes cirkla runt över skogen tvärsöver. 
14/3 Dimma. +2. Svag vind Första sträckdagen. grågås 180, kanadagås 175, sångsvan 100, knölsvan 2, lärka 83, tofsvipa 180, råka 6, gråtrut 16, havstrut 1, sävsparv 2, stare 1, häger 3, storskrake 16, knipa 10, ormvråk 1. Per N hade dessutom trana 2, fjällvråk 1 Claes-Göran, Lars, Per N, Magnus A, Bjarne, Torbjörn, Annika, Börje var i tornet under fm.

 Synpunkter på sidorna ? E-posta till Börje här e-post.jpg (949 bytes)