Forshems gamla 1100-talskyrka
Åter 2003-sidan 

På väg in till Pilgrimskyrkan

Tempelriddarnas tecken på kyrkdörren

Den vackra interiören vid altaret