Med C-G:s grupp till Gärdsjön
Åter 2003-sidan 

Chefen själv: Claes-Göran

Gubbagänget, Bernt, Curt och Magnus, minus fotografen

Spaning ut över Gärdsjön

Gunnel tar en fikapaus