Preliminär planering. Mycket kan och kommer att ändras.
Vecka
Dat
Måndag
Onsdag
Anmärkning
9
26,28 feb
Träffas och gå igenom vad vi förväntar oss. Önskemål. Dela ut ant.böcker, krysslistor, Kolla planeringen,Titta lite på fågelböcker. Dagboken. Web-sidor Kolla om det finns plansch eller bra bilder på skelett och terminologi. Önska redovisningsfågel. Skriva i dagboken. Tala om "skolvägslista" Pärmar, ant.bok
10
5, 7 mars
Inställt. Men varje måndag: Redovisa "nya" kryss och ev. rapporter. Ev. besöka Kullen. Varje onsdag kolla om något skall in på webben förutom Dagboken. Forska om redovisningsfågeln  
11
12,14
Placera ut holkarna, om de är klara Redovisning av arbetet. Kolla på Internet, länkar m.m.  
12
19,21
Besök på Biologiska Forts. redovisning. Terminologi. Kolla holkar  
13
26,28
Kolla holkar Kullen.   
14
2, 4 april
Hornborgarsjön alt.= 31 mars, 1, 7 eller 8 april. En lördag eller söndag Skriva om resan till Hornborgarsjön Extra bil
15
LOV
Påsklov Påsklov  
16
x, 18
Påsklov  Kullen. Samla in redovisningarna  
17
23,25
Osdal eller Skalle på em (Kolla Internet) Ymer / Kullen Hör med S-O om datasalen
18
30, 2 maj
LOV 1 maj Se på ringmärkning kl 6.15 Kolla holkarna EV TV:s serie Vingslag boka TV 
19
7, 9 
Varberg på em.? Starta tidigare. Besöka Dag P ? Hör med Stig E om skjuts.  Kl 7 Ymer. Hör med Per G  Ringa Dag P
20
xxxxx
Fritt arbete  Kolla holkar Fritt arbete Kolla holkar Börje på Öland
21
xxxxx
Fritt arbete Kolla holkar Fritt arbete Kolla holkar Börje på Öland
22
28, 30
Marsjön. Kontakta Karin Bj  Lägerskola  
23
x, 6 juni
LOV Kl 7. Sista koll på holkar. Avslutning  
 
   Uppdaterad:    
   Exk-mål : Varberg, Hornborgarsjön, Marsjön  Öresjö, Osdal, Ymer, Kullen