Elevens Val, Fågelskådning
Klass 5a, Bodaskolan, Borås

(klicka för större bild)
Senaste uppdateringar
2/5  2 bilder Bildsida 1+ bilder dagbok 25/4
5/5  Börjes vårfåglar
7/5  Alla krysslistor. 
7/5  Rapport från Getteröresan den 7/5
28/5 Dagboksanteckningar från 28/5
10/6 Bildsida från Ringmärkningen den 1/5
21/6 Rapport från Sommarlovsutflykt till Viared den 20/6
21/7    OBS  SOMMAROBSERVATIONER  OBS
                    DANIEL och TOMMI (se deras sidor)

 
 
Vi som valt Fågelskådning heter Daniel, Johan, Tommi, Gustav och Jonas. Ledare är Börje Kollmats, tidigare lärare i klassen.

Vi kommer att använda den här sidan som ett slags dagbok där vi för anteckningar från lektionerna och skriver våra redovisningar (för sådana kommer vi att få göra).

Vi hoppas att under den här perioden (från v. 9 och vårterminen ut) få lära oss lite mer om fåglar. Deras levnadsvillkor, utseende, läte m.m.

Vi räknar med att få tillverka några holkar i slöjden och sedan sätta ut dem, antingen hemma eller på Kullen vid skolan, för att kunna följa utvecklingen av ev. nybyggare. 

Vilken utrustning behövs? Vilka fågelböcker är bra utan att vara för dyra? Det kommer vi att titta på. Givetvis kommer vi också att "kryssa", för det är ju också roligt. Livskryss, tomtkryss, vägen-till-skolan-kryss, Kullenkryss eller vad det kan vara.

Förutom utflykter inom och nära Borås (Kullen, Ymerstugan, Osdal, Skalle vid Öresjö och Marsjön) hoppas vi kunna göra ett par resor till Hornborgarsjön och Getterön. Ett besök hos fågelkännaren och konstnären Dag Pettersson står också på önskelistan.

Ett problem vid dessa utflykter är att Börjes bil bara tar 4 passagerare och att vi därför måste ha hjälp med bilskjuts. Men det ordnar sig, hoppas vi.

Vilken hjälp och nytta har man av Internet i samband med fågelskådning? Länkar med bilder och läten.

*******************************************************************

Det bästa sättet att följa vår verksamhet är att gå in på "Dagbok + elevarbeten". Där kan man dag för dag se vad vi sysslat med.
 
 

*******************************************************************

I och med vårterminens slut avslutas Elevens Val - Fågelskådning. Vad som händer nästa läsår vet vi inte, men förhoppningsvis har den här terminen varit en inkörsport för eleverna till en fin, rolig och mycket givande hobby. De har visat ett stort intresse och också varit mycket duktiga och vetgiriga. 

För mig, Börje, har det också varit jätteroligt, både att få vara ute i naturen med dessa trevliga pojkar, men också att få fortsätta och ha lite kontakt med skolan, kollegor och elever. Jag har därigenom inte lidit av några större abstinensbesvär efter att ha blivit pensionär och lämnat ett roligt och givande lärarjobb.

Vill du skriva till oss? Klicka här: Börje Kollmats

Åter huvudsidan: