SPARVHÖK


Så här ser sparvhöken ut när jag ritat den.
(klicka för större bild)


Föda:
Sparvhöken äter småfåglar som sparvar, lärkor, piplärkor, mesar m.fl. Ibland kan den ta så stora byten som en duva eller en gröngöling. När den jagar, flyger den ofta tätt över marken för att överraska bytet. Under vintern kan man ofta se den jaga vid fågelbord. Obs, den äter inte talgbollar.

Hur bor den?
Den bygger oftast i ogallrade grenbestånd upp till 6-12 m högt uppe i ett träd. Sparvhöken bygger bo eller byter varje år.

Utseende:
Hanen blir ofta 29-34 cm lång medan honan blir lite större, 35-41 cm. Mellan vingspetsarna är den 58-65 resp. 67-80 cm.
Hanen är gråblå på ryggen och på båda kinderna är den rödbrun. Honan är mer brunaktig på ryggen och har ljust ögonbrynstreck.

Läte:
Den är en tystlåten rovfågel, utom vid häckningsplatsen, där den skriar: "gji-gji-gji"

Övrigt:
Honan lägger 4-6 ägg, vitaktiga med rödbruna fläckar. Den flyttar lite söderut mitt på hösten och återkommer i början av april.

Johan