Jorduggla


Här är min teckning på ugglan
(Klicka för större bild)

Den heter på latin Asio flammeus och har en längd av omkring 37 cm. 

Under rika smågnagarår är jordugglan utan tvekan den uggla som är lättast att få se, åtminstone om man befinner sig i den norra halvan av landet. En ljusgul uggla som här jagar fram över myrar, hyggen och hedar under de ljusa sommarnätterna tillhör nästan undantagslöst denna art. 

I jämförelse med hornugglan är också jordugglan mer dagaktiv. När den ibland häckar här och var längre söderut i landet, brukar den jaga medan det fortfarande är helt ljust. Risken för förväxling kvarstår emellertid, eftersom enstaka hornugglor också kan börja jaga ganska tidigt, dock mer sällan medan det fortfarande är ljust. 

Utseende
Att skilja jord- från hornuggla är inte svår om man ser ansiktet, men i flykten är de mycket lika och den enda säkra skillnaden tycks ligga i vingundersidornas yttre bandmönster. I flykten ser de båda mycket ljusa ut och de djupa, knyckiga vingslagen samt trubbiga huvudet skiljer dem lätt från exempelvis alla rovfåglar.

Oftast jagar jordugglan på låg höjd men ibland kan den också stiga ganska högt till väders under korta perioder.

Läten: Jordugglehanens revirläte hörs i flykten och är ett dovt,  stånkande ”po-po-po-po…”, som i vissa lägen  kan vara lätt att förväxlas med tofsvipans vingljud vid störtdykningar. Ibland hörs också serier av vingklatschar i samband med spelet. Honan brukar svara med utdragna väsningar.

Utbredning: Jordugglan häckar på öppen mark som myrar, hedar, hyggen etc. Från Härjedalen-Ångermanland och norrut. I söder är den däremot sällsynt och vanligtvis endast tillfälligt. I sitt utbredningsområde i norr varierar den från allmän till sällsynt, helt beroende på gnagartillgången.

Häckning: Boet av gräs och andra växtdelar bygger jordugglan på marken i skydd av ris eller grästuvor. Antal ägg i kullen är mycket varierande men ligger oftast omkring fem. De är vita till färgen och ruvas av honan i mellan tre och fyra veckor. Hon matar också ungarna medan hanen, liksom hos andra ugglor svarar för att skaffa mat.

Flyttningen: Flyttningen söderut sker efter häckninsperioden till långt in på hösten och de flesta övervintringarna sker nere på kontinenten. En del kan dock bli kvar i landet, främst i de sydligaste landskapen. Den återkommer som hornugglan under mars-april.

Födan: Består uteslutande av smågnagare. 

 Daniel