Huvudsidan           Jonas sida
 
Det är jag som är Jonas
Här skall jag redovisa vad jag jobbat med

Jag har arbetat och forskat om Svartvit flugsnappare, en härlig vårfågel. Jag har ritat en bild, men också hittat ett fint foto på den. Klicka på fotot, så kan du jämföra bilderna.


Vill du läsa vad jag skrivit kan du klicka här 

 
 
Min mest spännande obs!

Min mest spännande obs är Berguv.
Det var en måndag. Vi bestämde att vi skulle åka och försöka se Berguv. Vi åkte iväg och på väg dit såg vi Varfågel och Vitkindad gås m.m.

När vi kom fram hörde vi ett ”hoo, hoo, hoo”-ljud. Vi satte oss framför ett stup och väntade. Till slut såg jag den när den bytte plats. Sedan såg jag den en gång till. Sedan hörde eller såg vi den inte mer.

Jonas


 
EV-lista= Elevens Val-lista
Dag
Art
Anmärkning
28/5 Antal arter = = 107
 1/4 bergfink Mollagatan
26/3 berguv Ulricehamn
 4/4 björktrast Kullen
14/2 blåmes  Varbergsresan 
10/4 bläsand Hornborgarsjöresan
20/3 bofink hemma
10/4 brun kärrhök Hornborgarsjöresan
10/4 brunand Hornborgarsjöresan
10/2 domherre hemma
7/5 drillsnäppa Getterön
14/2 ejder Varbergsresa
28/5 enkelbeckasin Gärdsjön
25/4 entita Skalle
25/4 fasan Kraftvärmeverket
10/4 fiskgjuse Hornborgarsjöresan
 2/4 fiskmås Skalle
7/5 fisktärna Getterön
10/4 forsärla Mölars ö
7/5 gluttsnäppa  
14/2 gravand Varbergsresa
14/2 grågås Varbergsresa
14/2 gråhäger Varbergsresa
 4/3 gråsparv hemma
14/2 gråtrut Varbergsresa
14/2 gräsand Varbergsresa
14/2 grönfink Varbergsresa
1/4 gröngöling Mollagatan
20/3 grönsiska hemma
9/5 grönsångare Ymerstugan
10/4 gulsparv Hornborgarsjöresan
12/3 gärdsmyg hemma
14/2 havstrut Varbergsresa
28/5 hussvala Gärdsjön
 6/4 järnsparv hemma
14/2 kaja Varbergsresa
14/2 kanadagås Varbergsresa
14/2 knipa Varbergsresa
14/2 knölsvan Varbergsresa
14/2 koltrast Varbergsresa
14/2 korp Varbergsresa
14/2 kricka Varbergsresa
14/2 kråka Varbergsresa
1/4 kungsfågel Mollagatan
7/5 ladusvala Getterön
25/4 lövsångare Skalle
25/4 mindre strandpipare Kraftvärmeverket
7/5 näktergal Getterön
10/4 nötskrika Hornborgarsjöresan
25/4 nötväcka Skalle
14/2 ormvråk Varbergsresa
 4/3 pilfink hemma
14/2 pilgrimsfalk Varbergsresa
14/2 ringduva Varbergsresa
22/4 ringtrast hemma
forts på EV-listan
Dag
Art
Anmärkning
28/5 rosenfink Gärdsjön
10/4 rödbena Hornborgarsjön
14/2 rödhake Varbergsresa
7/5 rödspov Getterön
10/4 rödvingetrast Hornborgarsjön
28/5 rörsångare Gärdsjön
14/2 salskrake Varbergsresa
22/3 sidensvans hemma
7/5 silvertärna Getterön
14/2 skata Varbergsresa
7/5 skedand Getterön
6/4 skrattmås hemma
 2/4 skäggdopping Skalle
7/5 skärfläcka Getterön
14/2 smådopping Varbergsresa
25/4 smålom Skalle
14/2 småskrake Varbergsresa
7/5 snatterand Getterön
14/2 sothöna Varbergsresa
26/3 sparvhök Rångedala
20/3 sparvuggla hemma
22/4 spillkråka hemma
26/3 stare Gärdsjön
1/4 stenknäck hemma
25/4 stenskvätta Kraftvärmeverket
10/4 stjärtand Hornborgarsjöresan
25/4 stjärtmes Skalle
14/2 storskrake Varbergsresa
14/2 storskarv Varbergsresa
7/5 storspov Getterön
10/4 strandskata Hornborgarsjöresan
10/4 strömstare Mölarps ö
7/5 st. strandpipare Getterön
10/4 svarthalsad dopping Hornborgarsjöresan
9/5 svarthätta Ymerstugan
7/5 svartsnäppa Getterön
4/5 sv-v flugsnappare hemma
26/3 sånglärka Rångedala
14/2 sångsvan Varbergsresa
10/4 sädesärla Hornborgarsjöresan
10/4 sävsparv Hornborgarsjöresan
7/5 sävsångare Getterön
14/2 talgoxe Varbergsresa
6/4 taltrast hemma
  tamduva hemma
26/3 tofsvipa Hökerum
14/2 tornfalk  Varbergsresa 
1/4 trana Mollagatan
27/3 trädkrypare hemma
4/5 trädpiplärka Mollagatan
26/3 varfågel  Rångedala
10/4 vigg Hornborgarsjöresan
26/3  vitkindad gås  Hökerum 
7/5 årta Getterön
7/5 ärtsångare Getterön