Huvudsidan               Johans sida

Det är jag som är Johan
(klicka på bilden )
Här skall jag redovisa vad jag jobbar med

Jag har arbetat och forskat lite om Sparvhöken. Jag har även ritat en bild. Klicka här   så kan du se den och läsa vad jag skrivit.


 
 
Resan till Hornborgarsjön

Kl 9 samlades jag, Daniel, Jonas, Gustav och Tommi. Lite senare sätter vi oss i bilen och åker mot Hornborgarsjön. Vid Örebron stannar Börje och säger plötsligt: - Titta! Sidensvansar!. Ett ögonblick senare står vi alla nedanför trädet. Vi kan konstatera att det är runt 35 st. 

Men där kan vi inte stå hela dagen! 321 m längre bort svänger vi in mot Mölarps kvarn, där vi är ute efter Strömstare och Forsärla. Då frågar Johan: - Tror du vi får syn på dem? Då hojtar Börje till och vi ser 2 strömstarar.

Vi går 23 m framåt. Plötsligt ropar Jonas att han såg Forsärlan. Det dröjer inte länge förrän vi alla sett den.

Äntligen på väg mot Hornborgarsjön. När vi åkt halvvägs ringde det i Börjes telefon. Det var de bakom oss, som ringde. En av dom måste av och kissa, så vi stannade en stund.

Ungefär 10.15 var vi framme. Jag som aldrig varit där, blev lite förvånad. Det var alltså c:a 6000 Tranor där. Vi slog oss ner vid första bästa ställe. Men vi såg inte bara tranor utan en massa annat också. Se´n tog vi en fika innan vi gick vidare. 

Vi åkte vidare till en anna del av sjön där vi bl.a. såg årets första Sädesärla. Efter en stund blev en del trötta, så vi skulle åka hem. Men först tog vi förstås en ny fika. På hemvägen var många trötta. Börje lämnade av oss där vi startade, Övningsfältet. Se´n sa vi :-Hej då! och gick hem.

Johan

 
 
EV-lista= Elevens Val-lista
Dag
Art
Anmärkning
28/5 Antal arter = = 100
  bergfink hemma
 4/4 björktrast Kullen
14/2 blåmes  Varbergsresan 
7/5 bläsand Getterön
20/3 bofink hemma
10/4 brun kärrhök Hornborgarsjöresan
10/4 brunand Hornborgarsjöresan
13/3 domherre hemma
7/5 drillsnäppa Getterön
14/2 ejder Varbergsresa
28/5 enkelbeckasin Gärdsjön
25/4 fasan Kraftvärmeverket
10/4 fiskgjuse Hornborgarsjöresan
30/3 fiskmås hemma
7/5 fisktärna Getterön
10/4 forsärla Mölarps ö
7/5 gluttsnäppa Getterön
14/2 gravand Varbergsresa
14/2 grågås Varbergsresa
14/2 gråhäger Varbergsresa
  gråsparv hemma
14/2 gråtrut Varbergsresa
14/2 gräsand Varbergsresa
14/2 grönfink Varbergsresa
10/4 grönsiska Hornborgarsjöresan
9/5 grönsångare Ymerstugan
10/4 gulsparv Hornborgarsjöresan
25/4 gärdsmyg Skalle
14/2 havstrut Varbergsresa
28/5 hussvala Gärdsjön
25/4 järnsparv Skalle
14/2 kaja Varbergsresa
14/2 kanadagås Varbergsresa
14/2 knipa Varbergsresa
14/2 knölsvan Varbergsresa
14/2 koltrast Varbergsresa
14/2 korp Varbergsresa
14/2 kricka Varbergsresa
14/2 kråka Varbergsresa
7/5 ladusvala Getterön
25/4 lövsångare Skalle
25/4 mindre strandpipare Kraftvärmeverket
7/5 näktergal Getterön
20/3 nötskrika hemma
13/3 nötväcka hemma
14/2 ormvråk Varbergsresa
10/4 pilfink Hornborgarsjöresan
14/2 pilgrimsfalk Varbergsresa
14/2 ringduva Varbergsresa
28/5 rosenfink Gärdsjön
forts. på EV-listan
Dag
Art
Anmärkning
10/4 rödbena Hornborgarsjön
14/2 rödhake Varbergsresa
7/5 rödspov Getterön
10/4 rödvingetrast Hornborgarsjön
28/5 rörsångare Gärdsjön
14/2 salskrake Varbergsresa
28/2 sidensvans hemma
7/5 silvertärna Getterön
14/2 skata Varbergsresa
7/5 skedand Getterön
10/4 skrattmås Hornborgarsjöresan
 2/4 skäggdopping Skalle
7/5 skärfläcka Getterön
14/2 smådopping Varbergsresa
25/4 smålom Skalle
14/2 småskrake Varbergsresa
7/5 snatteerand Getterön
14/2 sothöna Varbergsresa
  sparvhök hemma
28/5 spillkråka V Marsjön
10/4 stare Hornborgarsjöresan
25/4 stenskvätta Kraftvärmeverket
10/4 stjärtand Hornborgarsjöresan
25/4 stjärtmes Skalle
14/2 storskrake Varbergsresa
14/2 storskarv Varbergsresa
7/5 storspov Getterön
10/4 strandskata Hornborgarsjöresan
10/4 strömstare Mölarps ö
22/4 större hackspett hemma
7/5 större strandpipare Getterön
10/4 sv.halsad dopping Hornborgarsjön
9/5 svarthätta Ymerstugan
7/5 svartsnäppa Getterön
7/5 sånglärka Getterön
14/2 sångsvan Varbergsresa
10/4 sädesärla Hornborgarsjöresan
10/4 sävsparv Hornborgarsjöresan
7/5 sävsångare Getterön
14/2 talgoxe Varbergsresa
10/4 taltrast Hornborgarsjöresan
  tamduva hemma
10/4 tofsvipa Hornborgarsjöresan
14/2 tornfalk  Varbergsresa 
10/4  trana  Hornborgarsjöresan 
18/4 trädkrypare Bodakullen
9/5 trädpiplärka Ymerstugan
10/4  vigg  Hornborgarsjöresan 
7/5 årta Getterön
7/5 ärtsångare Getterön