Huvudsidan              Gustavs sida
Det är jag som är Gustav
Här skall jag redovisa vad jag jobbat med

Jag har läst lite mer om den fina Sidensvansen, ritat av den och också vid ett par tillfällen haft turen att stå under 30-35 st och titta på dem i kikaren och lyssna till deras svirrande. 
För att se min teckning och läsa vad jag skrivit, gå till Sidensvans.


Det här är INTE min teckning utan en som jag hittat på internet och lånat. Men jag tycker den är så fin.

 
Min mest spännande obs!

En tidig morgon i april gav vi oss iväg till Skalle. Det var jag, Jonas, Johan, daniel och Tommi som var med. Börje var naturligtvis också med. Det blev lite trångt i bilen, för vi var sex st, men det gick till slut.

Nu bar det iväg mot Skalle, där vi hade hoppats på att få se Sidensvansen. När vi kom dit, såg vi direkt sidensvansflocken. Vi stannade till vid sidan av vägen, sedan gick vi närmare. Det var omkring 25 stycken sidensvansar i trädgården. Han som bodde där la ut mat till dom, så dom svälte inte. De fick en massa frukt. Fåglarna svirrade och lät som små silverklockor tillsammans.

Jag hade med kamera, så jag tog ett par bilder, som blev jättebra.  Klicka här så kommer du till bildsidan där du kan se ett par av bilderna.

Gustav

EV-lista
Dag
Art
Anmärkning
9/5 Antal arter = 73
 4/4 björktrast Kullen
14/2 blåmes  Varbergsresan 
10/4 bläsand Hornborgarsjöresan
 2/4 bofink  Skalle
10/4 brun kärrhök Hornborgarsjöresan
10/4 brunand Hornborgarsjöresan
14/2 ejder Varbergsresa
25/4 fasan Kraftvärmeverket
10/4 fiskgjuse Hornborgarsjöresan
 2/4 fiskmås Skalle
10/4 forsärla Mölarps ö
14/2 gravand Varbergsresa
14/2 grågås Varbergsresa
14/2 gråhäger Varbergsresa
  gråsparv hemma
14/2 gråtrut Varbergsresa
14/2 gräsand Varbergsresa
14/2 grönfink Varbergsresa
2/3 grönsiska hemma
9/5 grönsångare Ymerstugan
10/4 gulsparv Hornborgarsjöresan
25/4 gärdsmyg Skalle
14/2 havstrut Varbergsresa
25/4 järnsparv Skalle
14/2 kaja Varbergsresa
14/2 kanadagås Varbergsresa
14/2 knipa Varbergsresa
14/2 knölsvan Varbergsresa
14/2 koltrast Varbergsresa
14/2 korp Varbergsresa
14/2 kricka Varbergsresa
14/2 kråka Varbergsresa
25/4 lövsångare Skalle
25/4 mindre strandpipare Kraftvärmeverket
10/4 nötskrika Hornborgarsjöresan
14/2 ormvråk Varbergsresa
forts på EV-listan
Dat Art Plats
10/4 pilfink Hornborgarsjön
14/2 pilgrimsfalk Varbergsresa
14/2 ringduva Varbergsresa
10/4 rödbena Hornborgarsjön
14/2 rödhake Varbergsresa
10/4 rödvingetrast Hornborgarsjön
14/2 salskrake Varbergsresa
10/4 sidensvans Sparsör
14/2 skata  Varbergsresa 
10/4 skrattmås Hornborgarsjöresan
 2/4 skäggdopping Skalle
14/2 smådopping Varbergsresa
25/4 smålom Skalle
14/2 småskrake Varbergsresa
14/2 sothöna Varbergsresa
10/4 stare Hornborgarsjöresan
25/4 stenskvätta Kraftvärmeverket
10/4 stjärtand Hornborgarsjöresan
25/4 stjärtmes Skalle
14/2 storskarv Varbergsresa
14/2 storskrake Varbergsresa
25/4 strandskata Kraftvärmeverket
10/4 strömstare Mölarps ö
10/4 svarthalsad dopping Hornborgarsjöresan
9/5 svarthätta Ymerstugan
14/2 sångsvan Varbergsresa
10/4 sädesärla Hornborgarsjöresan
10/4 sävsparv Hornborgarsjöresan
14/2 talgoxe Varbergsresa
10/4 taltrast Hornborgarsjöresan
  tamduva hemma
10/4 tofsvipa Hornborgarsjöresan
14/2 tornfalk  Varbergsresa 
10/4 trana  Hornborgarsjöresan 
10/4  vigg  Hornborgarsjöresan 
18/4 trädkrypare Bodakullen
9/5 trädpiplärka Ymerstugan