Här är hela gruppen samlad: fr.v. Börje, Johan, Daniel, Tommi, Jonas, Gustav
(foto: L. Rosell)