Huvudsidan        Daniels sida
 
Det här är jag Daniel
                 (Klicka om du vill se mig bättre)
Här skall jag redovisa vad jag jobbar med

Jag har forskat lite om Jordugglan. Klicka här  så kommer du till min redovisning. Jag har ritat en bild också.

Gå direkt till artlistan.  Våren lista     Sommarens

 
  Getterön       7/5-01

Vi i fågelgruppen, Johan, Tommi, Jonas och jag samlades vid Bodaskolan kl: 12.00. Tyvärr blev Gustav sjuk och kunde inte följa med. Först bråkade vi om vem som skulle sitta fram först, det blev jag som vann för vi gick i bokstavsordning

På vägen till Getterön stannade vi vid gränsen mellan Västergötland och Hallands län. Då såg vi ca 11 Tranor och några Grågäss. Sen stannade vi Horred och spanade efter Turkduva men vi såg bara några Pilfinkar. Precis innan Varberg såg vi en Grå häger. När vi kom fram till Getterön och gick ur bilen hörde vi en Näktergal. Sen fortsatte vi till ett gömsle. Där såg vi en Ärtsångare som flög precis framför oss. Det var också två stycken Koltrastar som parade sig framför oss. Vi såg en Rödspov som bara stod där i vattnet och vi såg Sothönor och Skärfläckor i hundratal. Sen såg vi två stycken Gluttsnäppor och två stycken Rödbenor som gick i vattnet.

Vi gick vidare till ett annat gömsle. Där vi såg Ladusvalor som flög över vassen. Vi såg massor med Fiskmåsar och Skrattmåsar. Det var tre Rödbenor som jagade varandra. Sen hittade Börje en Skedand som låg och flöt. Därefter upptäckte Börje också en Snatterand. En Fisktärna stod på en ö och det fanns Sångsvan som låg i vattnet. När vi skulle gå tillbaka till bilen både såg och hörde vi Sävsångare. Sen hörde några av oss en Skäggmes
 

Därefter gick vi in i ”fågelhuset” och där såg vi Ärtsångare. Där inne har dom många uppstoppade fåglar.

Sedan fortsatte vi till ett annat ställe på Getterön. Där såg vi bland annat: En Fisktärna och två stycken Svartsnäppor som gick i vattnet. En Gluttsnäppa stod i vattnet. Många Stenskvättor satt på en stenmur. Vi hade fått tips om att en Brushane synts till, men vi lyckades ej se den.

Vår resa fortsatte till konstnären Dag Pettersson. Det var intressant att få komma till honom och hans fåglar. Han hade ett Påfågelpar och en falk som är blandning mellan Islandsfalk och Jaktfalk. Dag tar hand om skadade fåglar och har en Kattuggla som är blind på ena ögat. Han har även ett Kungsörnspar som har fått ungar. 

De som ville fick köpa ett vykort utav honom och på kortet skrev Dag sin autograf. Motivet på vykortet var en Kungsörn som tagit en hare som byte. Tommi fick även en autograf på sitt arbete han gjort om Kungsörn.

Jag tycker att utflykten var väldigt rolig men jag skulle gärna ha sett Brushanen som vi blev tipsade om. 

 Daniel


 
EV-lista= Elevens Val-lista
Dag
Art
Anmärkning
22/6 Antal arter  = 114 + 3
29/4 bergfink hemma
26/3 berguv Ulricehamn
10/4 björktrast Hornborgarresan
14/2 blåmes  Varbergsresan 
7/5 bläsand Getterön
20/3 bofink hemma
10/4 brunand Hornborgarresan
10/4 brun kärrhök Hornborgarresan
  domherre hemma
1/5 drillsnäppa Viskafors
14/2 ejder Varbergsresa
1/5 enkelbeckasin Rydal
30/4 entita hemma
25/4 fasan Kraftvärmeverket
10/4 fiskgjuse Hornborgarresan
30/3 fiskmås hemma
7/5 fisktärna Getterön
10/4 forsärla Mölarps ö
7/5 gluttsnäppa Getterön
14/2 gravand Varbergsresa
14/2 grågås Varbergsresa
14/2 gråhäger Varbergsresa
  gråsparv hemma
14/2 gråtrut Varbergsresa
14/2 gräsand Varbergsresa
14/2 grönfink Varbergsresa
1/5 gröngöling Rydal
10/4 grönsiska Hornborgarresan
9/5 grönsångare Ymerstugan
10/4 gulsparv Hornborgarresan
29/4 gulärla hemma
12/3 gärdsmyg hemma
14/2 havstrut Varbergsresa
28/5 hussvala Gärdsjön
25/4 järnsparv Skalle
14/2 kaja Varbergsresa
14/2 kanadagås Varbergsresa
14/2 knipa Varbergsresa
14/2 knölsvan Varbergsresa
14/2 koltrast Varbergsresa
14/2 korp Varbergsresa
14/2 kricka Varbergsresa
14/2 kråka Varbergsresa
  kungsfågel hemma
1/5 ladusvala Rydal
25/4 lövsångare Skalle
25/4 mindre strandpipare Kraftvärmeverket
7/5 näktergal Getterön
10/4 nötskrika Hornborgarresan
25/4 nötväcka Skalle
14/2 ormvråk Varbergsresa
1/5 orre Rydal
 6/3 pilfink hemma
14/2 pilgrimsfalk Varbergsresa
14/2 ringduva Varbergsresa
17/4 ringtrast hemma
28/5 rosenfink Gärdsjön
forts. på EV-listan
Dag
Art
Anmärkning
10/4 rödbena Hornborgarsjön
14/2 rödhake Varbergsresa
7/5 rödspov Getterön
10/4 rödvingetrast Hornborgarsjön
28/5 rörsångare Gärdsjön
14/2 salskrake Varbergsresa
10/4 sidensvans Sparsör
7/5 silvertärna Getterön
14/2 skata Varbergsresa
7/5 skedand Getterön
 6/4 skrattmås centrum
10/4 skäggdopping Hornborgarresan
7/5 skäggmes Getterön
7/5 skärfläcka Getterön
14/2 smådopping Varbergsresa
25/4 smålom Skalle
14/2 småskrake Varbergsresa
7/5 snatterand Getterön
14/2 sothöna Varbergsresa
26/3 sparvhök Rångedala
31/3 sparvuggla Ymer
28/5 spillkråka V Marsjön
26/3 stare Gärdsjön
  st. hackspett hemma
  stenknäck Mollagatan
25/4 stenskvätta Kraftvärmeverket
10/4 stjärtand Hornborgarresan
25/4 stjärtmes Skalle
14/2 storskrake Varbergsresa
14/2 storskarv Varbergsresa
7/5 storspov Getterön
7/5 st. strandpipare Getterön
10/4 strandskata Hornborgarresan
10/4 strömstare Mölarps ö
10/4 sv.halsad dopping Hornborgarsjön
9/5 svarthätta Ymerstugan
7/5 svartsnäppa Getterön
1/5 sv-v flugsnappare Bodakullen
26/3 sånglärka Rångedala
14/2 sångsvan Varbergsresa
10/4 sädesärla Hornborgarresan
10/4 sävsparv Hornborgarresan
7/5 sävsångare Getterön
14/2 talgoxe Varbergsresa
10/4 taltrast Hornborgarresan
1/5 tamduva Osdal
29/4 tofsmes hemma
26/3 tofsvipa Hökerum
14/2 tornfalk  Varbergsresa 
10/4 trana Hornborgarresan
18/4 trädkrypare Bodakullen
1/5 trädpiplärka Rydal
 26/3 varfågel Rångedala 
10/4 vigg Hornborgarresan
 26/3 vitkindad gås  Hökerum 
7/5 årta Getterön
1/5 ängspiplärka Osdal
7/5 ärtsångare Getterön

 

Daniels nya X under sommarlovet
18/6 steglits  hemma
22/6 gök Orust
18/7 kärrsnäppa  Ottenby 
20/7 backsvala  Kinna