Huvudsidan                   Börjes sida


(klicka för större bild)

Jag blev jätteglad när jag fick höra att 5 av mina "gamla" pojkar önskat att få Fågelskådning som Elevens Val sista 12 veckorna i åk 5. Jag vet ju att det till stor del är jag som lyckats få dem intresserade av fåglar, och därför var det naturligt att jag lovade att ställa upp och ta hand om dem, trots att jag slutade som lärare i våras.

Dessutom var det ett bra sätt för mig att hålla kontakten med skolan, elever och kollegor. Visserligen är det skönt och bra på många sätt att vara pensionär (bl.a. mer tid för skådning) men jag har under hösten ibland saknat skolarbetet en del och genom att arbeta med den här gruppen släpper jag inte kontakten helt. Det är också väldigt fina och trevliga killar att ha att göra med, så jag är mycket nöjd med den här lösningen.

Jag hade från början tänkt att pojkarna skulle turas om att skriva Dagboken, men eftersom jag inte vill pressa på dem för mycket teoretisk och skriftligt arbete, så skriver jag den själv. Likadant blir det med exkursionsrapporterna. Däremot får de skriva i sina anteckningsböcker när vi är ute. 

De har fått välja en fågel, som de skall forska lite närmare om och helst också rita en bild till. Det är inte lätt att få dem att inte bara skriva av ur böckerna men jag jobbar med det. Det är ett problem, som oftast inte brukar bli bra förrän i åk 6, men vi får väl se hur det blir den här gången.

Kryssande. Det finns ju åsikter om det, men hur man än vänder och vrider på frågan, så är det väldigt spännande att räkna hur många fåglar man sett. Jag försöker tona ner det, men vet ju själv hur roligt det är när man sett en ny fågel och vi samlar s.k. EV-kryss, dvs vi kryssar fåglar som vi ser fr.o.m. vecka 7 och terminen ut. Dessa listor lägger jag ut på respektives egna sidor, där de också får redovisa sina arbeten och annat.

I stället för en egen EV-lista antecknar jag här nedan när jag sett de första vårfåglarna anlända till Borås. Också spännande.


 
Vårfåglarnas ankomst till Boråstrakten
Dag
Fågel
Plats
Anm
27/1 Brunand 4 st Skalle De stannade inte kvar
29/1 Gråhäger Åsvägen Flög över vägen
29/1 Kattuggla hemma Hördes på kvällen
3/3 Bergfink 4 st hemma  
3/3 Kricka, hona Gässlösavägen Reningsdammen
4/3 Ringduva 2 st hemma  
10/3 Ormvråk 3 st hemma sträckande 
13/3 Tofsvipa 8 st Osdal sträckande 
14/3 Rödhake hemma  
15/3 Skrattmås 1 Skalle stod på isen 
15/3 Sånglärka Skalle sträckande 
16/3 Fiskmås Skalle stod på isen 
16/3 Stare Osdal sträckande 
16/3 Forsärla Spetsfabriken  
16/3 Bofink Mölarps ö En ensam den 7/1
16/3 Sävsparv Ön, Gingri 10 st 
16/3 Dubbeltrast Ön, Gingri Nytt X för mig (=321)
16/3 Pilgrimsfalk hanne Eskilsryd  
16/3 Ljungpipare Skalle  
17/3 Trana 1 Ön, Gingri  
18/3 Ängspiplärka  3 st Osdal  
18/3 Skäggdopping 1 st Skalle En ensam redan den 7/1
18/3 Snösparv 2 st Skalle landade på isen under 1 min
 31/3 Drillsnäppa  Skalle   
 1/4 Fiskgjuse Osdal/Skalle   
 1/4 Skogssnäppa 3 st Osdal  
 1/4 Storspov 1 Osdal  
 1/4 Enkelbeckasin 1 V. Marsjön  2 vid Osdal som Per G såg 
 3/4 Sädesärla  Skalle   
 3/4 Rödvingetrast  Eskilsryd   
 3/4 Järnsparv hemma  
 4/4 Taltrast hemma  
11/4 Smålom 3 st Skalle  
14/4 Morkulla Vårgårda  
16/4 Gransångare Skalle  
16/4 Ringtrast Sparsör  
19/4  Strandskata  Ryavallen  Samma par som brukar häcka där?
21/4 Mindre hackspett Skalle  
21/4 Ladusvala Skalle  
22/4 Stenskvätta Kraftvärmeverket  
22/4 Mindre strandpipare Kraftvärmeverket  
25/4 Lövsångare  Skalle  sjungande 
25/4  Svart rödstjärt  Åsvägen  hane 
29/4 Svarthätta Skalle  
30/4 Grönsångare Skalle  
30/4 Sv.flugsnappare Mollagatan börjat bygga i holk den 2/5
1/5 Trädpiplärka Rydal  
2/5 Buskskvätta Osdal  
4/5 Backsvala Skalle 100-tals ladu-backsvalor
4/5 Grå flugsnappare Skalle  
6/5 Gulärla V. Marsjön  
10/5 Rörsångare Skalle  
10/5 Trädgårdssångare Skalle  
11/5 Törnsångare Osdal Vid kyrkogården
28/5 Rosenfink Gärdsjön sjungande