Vi besöker ringmärkningen i Rydal, som Marks fågelgrupp ordnat,