Till huvudsidan

Hej!        010111

Jag skrev ett brev till Club 300:s brevlåda och bad om tips inför vår grupps arbete.
Det kom ett 10-tal svar. Jag lägger här in mitt brev + svaren.
Om ni har lust och orkar, så kan ni läsa dem här. Det var roligt att så många tänkt på oss.

Det är ju bra om ni tänker lite i förväg om hur ni vill att vi skall jobba.
Först mitt brev:

----- Original Message -----
From: Börje Kollmats 
To: 
Sent: Monday, January 08, 2001 6:57 PM
Subject: Elevens Val

Hej!
Jag skall under senare delen av vårterminen ha 5 st 5:e-klasspojkar i
Elevens val på Bodaskolan i Borås. De har valt "Fågelskådning" som ämne.
 Eftersom det är jag som inspirerat dem till detta, har jag lovat att, trots
 att jag gick i pension i våras, gå in och ta hand om dem på min nyvunna
 fritid. Jag måste erkänna att jag blev mycket glad när de själva hittade på
 och önskade detta ämne.

 Det gäller 2 lektioner i veckan från februarilovet till terminens slut och
 nu undrar jag om någon har någon enkel STUDIEHANDLEDNING till detta. Eller
 andra BRA TIPS. Vi har en liten lövskogsklädd kulle i närheten av skolan, 1
 km till ett större löv- och barrskogsområde. I övrigt måste vi ta bil om vi
 vill åka någonstans för att skåda fåglarna i naturen.

 Börje Kollmats
 

Så kom svaren:
**************************************
From:
        "Bird center" 
Hej Börje

Jag vet inte om det finns någon speciell handledning för detta. Men ta och
undersök med studiefrämjandet som har flera handledningar för studiecirklar som
man kan få ideer från. Kjell Andersson på studiefrämjandet i Mark är själv
fågelskådare.
Det finns flera bra böcker som har studiecirkelhandledningar som t.ex. boken
Fågelekologi.
Om jag själv skulle starta någon liknande så skulle jag satsa på holkar.  Börja
med att bygga några under vintern, sätta upp dem i undersökningsområdet och
sedan följa upp holkarna under våren. Man kan göra holkarna öppningsbara så att
man lite försiktigt kan öppna holkarna då och då och se hur utvecklingen
fortskrider.

Hälsningar
Tommy 

**********************************************************
Så kom ett roligt brev!
From:
        Mikael 
Hej!

Såg ditt mail på brevduvan.

Är du släkt med den legendariskt duktige skidåkaren/orienteraren Stefan
Kollmats från Borås som gjorde tillvaron sur för oss andra i pojkklasserna
78-80?

Hälsningar Mikael  (född 1968 och numera boende i Skåne men
orienterade för Skene SoIS och med kalenderlärka som 350:e art)


**********************************************************

From:
        Olle 
Hej.

Fältbiologerna har givit ut en omfattande serie småskrifter om det mesta som
rör natur. Jag vill minnas att en av dem hette "Fråga fåglarna". Det var jag
som en gång tryckte dem, men som så mycket annat har detaljerna försvunnit ur
minnet. Om du dock inte kan reda ut det på studs, så maila mig så skall jag
rota lite i bokhyllorna och leta reda på var man numera får tag på
Fältbiologerna. Antagligen enklast genom SNF:s hemsida.
Varför inte dra igång ett undersökningsområde i klassisk stil. Det var ju genom
att sammanställa inventeringarna från en massa klubbars undersökningsområden
som Hans-Georg Wallentinus på bara några månader redde ut hur omfattande
Sverige drabbats av miljöförstöringen när Rachel Carsons bok "Tyst vår" kom ut.
Det minns jag dock som vore det i går.

En annan pensionär (lite i förtid p g a lättja)

Morris

************************************

From:
        "Kent-Ove 

Hej Börje!

Jag har själv jobbat med barn i den åldern. Det bästa sättet som jag har funnit
är att de får bygga holkar, placera ut dem och sedan följa upp dem och se vilka
fåglar som häckar i holkarna. Det kan vara tornfalksholkar eller andrar
rovfågelsholkar men också småfågelsholkar går bra.

Mvh
Kent-Ove

************************************

 From:
        "Leif 

Visserligen är det en bit, men jag tänkte ändå tipsa om Sveriges enda
offentliga örn-åtel. Den finns vid Hornborgasjön och det är inte svårt att
få sakkunnig guidning där då det är Falbygdens fågelklubb som sköter
utfodringen där. Örnarna får mat mån-, ons- och fredagsnätter. I mars kommer
svanar och gäss, varpå tranorna följer. Därefter kommer brushanarna och det
är ju också ett skådespel.
Jag känner personligen en av de ansvariga för örnutfodringen, gömslena  och
för lokalen "Trandansen" där man kan stå inne och se på fåglarna. Där finns
också ett antal tubkikare att låna. Ni kan säkert också bli guidade av
Naturvårdsverkets personal vid "Pagoden" vid Hornborgasjön.
Några bra "adresser" får du på Falbygdens Fågelklubbsida på "Länkar".

Hör av dig till mig om du vill veta mer.

  Vänliga hälsningar Leif 


*************************************************

From:
        Sara 
HEj

Jag tänkte bara säga att som femteklassare tror jag att de skulle tycka att
det vore roligt om också kom en yngre person som var fågelkunnig på en
exursion eller någon lektion. Tyvärr bor inte jag i Boråsområdet men om du
vill kan du ta kontakt med Fältbiologerna.(Tel till rixkansliet i Stockholm
är 08-31 56 34)

Lycka till!

MVH
Sara som är en skådande 20-åring
 

 

************************************************************

From:
        Nicklas 
     To:
        

Hejsan Börje
Jag vet att det finns en utbildning här i Hultsfred som gör det du nu ska göra.
Det är visserligen i gymnasienivå, men det går nog att anpassa till dina elever.
Eleverna har valt detta ämne som tillval, och det har blivit en konstigt fördelning
på de 10 eleverna som går linjen, det är 9 tjejer och en kille.
Om du vill kan jag kontakta skolan här i Hultsfred åt dig.
MVH
Nicklas 

**************************************************

From:
        ingrid 

hej.
Inbiten folkskollärare o skådare-en livsfarlig kombination eller hur?
Om jag fick din fina chans, skulle jag låta ungarna titta på uppstoppade fåglar
i början, för att få in lite storleksuppfattning; titta på näbbar, fötter....de
flesta ungar har ju en ganska vag uppfattning.
Uppmuntra dem att samla/ ta med fjädrar de hittar.Har kanske skolan nån samling
med bon?
Holkbygge är väl självklart-gärna med fantasifulla former som funkar.
Lista att kryssa av fåglar hemma mellan lektionerna-grannens fågelbord får
också räknas...
Det finns nån gammal bra Naturkunskapsarbetsbok med enkla tydliga teckningar på
vanliga fåglar....uppdelade i årstider tror jag...?Förmodligen har de nytta av
att färglägga de nya fåglar de lär sig för att memorera det de sett.
Har ni turen att ha några ropande ugglor?
Matning vid skolam är ju alltid bra....
Äh, det var bara lite lösa ideer som flöt upp just nu!
Ha så kul!
I
**************************************************

From:
        "Stefan 
        
Hej !

Jag såg Din förfrågan men har inte blivit färdig att lämna några förslag.
Jag har såväl hållit kurser som föredrag om fåglar och fågelskådning och jag har
vid ett par tillfällen handlett elever i deras specialarbeten.

Det förefaller mig som om Dina elever och Du tagit ett rejält grepp om tiden för
ändamålet. Något eller några alternativ kan jag kanske birda med:

Inventering  - punkttaxering. Du låter eleverna räkna alla de fåglar de ser och
hör fån ett antal punkter som Du och eleven kommer överens om . Du räknar på
varje punkt fem minuter. Ni upprepar inventeringen likadant varje gång under ett
antal veckor. Det finns schema och detaljerade anvisningar i t.ex. Svensk
vinterfågelräkning och Svensk häckfågeltaxering. Båda dessa finns att få bl.a.
på Ekolog. inst. i Lund. Jag kan dock tänka mig att en sådan inventering bör
förenklas för elever i åk 5
Man kan t.ex. bestämma att man räknar ett bestämt antal arter som inte är så
svåra att lära sig.
Man kan tänka sig att man bara räknar de arter man kan se, och således inte bryr
sig om dem man hör.
man kan tänka sig att man bara räknar tättingar o.s.v.

Dessförinnan är det säkert värdefullt om Du bestämmer Dig för vad respektive
elevs arbete ska utmunna i.
T.ex. jämföra hur många arter som setts i den ena och i den andra biotopen,
- vid vilket datum en art visar sig första gången.
- hur antalet individer av de olika arterna, alt. en art eller flera arter ökar
och minskar under våren. Kanske rita enkla diagram över en arts antal, eller
över antalet arter under en inventering o.s.v.

Sådana inventeringar behöver inte vara punktinventeringar. Det finns massor med
varianter.
T.ex.  - under en bestämd tid i ett bestämt skogsområde, eller längs en bestämd
stig eller väg.

Man kan tänka sig att något eller några barn lär sig en eller två eller tre
arter riktigt väl och sedan får revirinventera den/dessa
d.v.s ta reda på hur många fåglar som håller revir inom ett bestämt område.

Man kan tänka sig att något eller några barn får undersöka var de olika arterna
söker föda/tar föda.
- t.ex på gräsmark/matta, på åker, i luften, på tjocka trädstammar, på tunna
grenar, på vilka trädslag.

Ytterligare en spännande uppgift kan vara att låta barnen ta reda på vilka olika
strukturer/ några strukturer på männsikan som
motsvarar vad hos fåglarna.
t.ex hand, arm, tå, häl, underben, maxilla (överkäke), mandibel (underkäke),
käkvinkel, gump, stjärt m.m.

Naturligtvis måste ni ha en förteckning över alla arter Ni finner under Era
lektionstider i ämnet.

MVH
    Stefan 
 

*****************************

Till huvudsidan