Här är gruppen . Fr vänster: Tommi, Johan, Daniel, Jonas. Liggande: Gustav