Den här lövsångaren har fastnat i nätet, men
plockas loss försiktigt