Bilder från Skåneresan 21-23 februari -03  sid 7

Bengt skrapar rutorna på morgonen i väntan på kamraterna

 

Soptippar hör till de säkrare obs-platerna. Här vid Ystads d:o

 

Man skulle nästan kunna tro att man var uppe i fjällen

 

Det var gott om glador vid soptippen