Vitryggig hackspett i Dalsland
 

Foto: Arne Johansson

 

Foto: Ola Sandberg
Just vid det här bohålet hade vi vitryggen