Öppet torn vid Skalles fågeltorn 1994 - 03

Sammanställning av observationer vid Öppet-torn-dagarna.
                  Åter Skallesidan     31 arter (röda) är obsade varje år.
Art 94-02 -94 -95 -96 -97 -98 -99 -00 -01 -02  -03  Extra "dag"
Smålom 1 1 1   1   1   1 1 1  
Storlom 1     1       1        
Skäggdopping 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Svarthakedopping 1                 1    
Storskarv 1 1         1   1 1
1
 
Gråhäger 1 1   1 1 1 1 1 1      
Knölsvan 1   1   1     1 1 1
1
 
Sångsvan 1 1 1   1   1   1 1    
Sädgås 1                 1    
Grågås 1 1     1 1     1 1
1
 
Kanadagås 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Snatterand 1                 1    
Kricka 1 1 1 1 1 1   1   1
1
 
Gräsand 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Stjärtand 1 1                    
Skedand 1 1                    
Brunand 1   1             1    
Vigg 1 1 1 1   1 1   1 1    
Sjöorre 1         1       1    
Knipa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Småskrake 1       1 1 1 1   1    
Storskrake 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Brun kärrhök 1         1       1
1
 
Duvhök 1       1       1 1
1
 
Sparvhök 1   1   1 1 1 1   1
1
 
Ormvråk 1   1 1 1   1 1 1 1
1
 
Fjällvråk 1         1       1    
Fiskgjuse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Tornfalk 1                 1    
Stenfalk 1   1     1 1   1 1    
Pilgrimsfalk                       16/4-94
Fasan 1     1 1 1 1 1 1      
Sothöna 1   1         1 1 1
1
 
Trana 1 1 1   1   1 1 1 1    
Strandskata 1 1               1
1
 
Ljungpipare 1     1                
Tofsvipa 1     1           1
1
 
Enkelbeckasin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Morkulla 1 1               1    
Storspov 1   1           1 1    
Rödbena 1         1            
Gluttsnäppa  1                  
1
Skogssnäppa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Drillsnäppa 1         1 1 1 1  
1
 
Dvärgmås                       4/5-96
Skrattmås 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Fiskmås 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Silltrut 1               1  
1
 
Gråtrut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Havstrut 1     1 1       1 1  
Fisktärna 1         1 1      
1
 
Tamduva 1             1        
Ringduva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Kattuggla 1                 1
1
 
Göktyta 1           1 1        
Gröngöling 1 1   1 1   1 1 1 1
1
 
Spillkråka 1   1           1      
Större hackspett 1 1 1 1     1 1   1
1
 
Mindre hackspett 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
1
 
Sånglärka 1     1 1 1        
1
 
Backsvala 1         1 1      
1
 
Ladusvala 1     1   1 1   1  
1
 
Hussvala 1           1      
1
 
Trädpiplärka 1 1   1   1 1 1    
1
 
Ängspiplärka 1 1 1 1 1 1 1   1 1
1
 
Gulärla                       1/5-95
Forsärla 1 1 1                  
Sädesärla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Sidensvans 1           1   1      
Gärdsmyg 1 1 1     1   1 1  
1
 
Järnsparv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Rödhake 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Stenskvätta 1         1            
Koltrast 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Björktrast 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Taltrast 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Rödvingetrast 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Dubbeltrast 1 1                    
Ärtsångare                       1/5-95
Svarthätta 1         1 1 1        
Grönsångare 1         1 1 1    
1
 
Gransångare 1     1 1 1     1 1    
Lövsångare 1 1   1   1 1 1    
1
 
Kungsfågel 1 1   1   1 1 1 1 1
1
 
Sv-vit flugsnapp. 1         1 1 1    
 
Stjärtmes 1   1 1     1 1 1 1
1
 
Entita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Svartmes 1       1   1          
Blåmes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Talgoxe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Nötväcka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Trädkrypare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Nötskrika 1             1        
Skata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Nötkråka 1       1              
Kaja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Råka 1     1                
Kråka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Korp 1 1 1 1 1 1 1 1    
 1
 
Stare 1 1 1   1 1 1 1 1 1
1
 
Gråsparv 1                 1    
Pilfink 1         1 1 1 1 1
1
 
Bofink 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Bergfink 1   1 1 1 1 1   1 1    
Grönfink 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Grönsiska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
Hämpling 1 1 1 1   1            
Gråsiska 1     1   1   1 1      
Mindre korsnäbb 1 1                    
Domherre 1       1 1   1    
1
 
Stenknäck 1 1 1 1       1    
1
 
Gulsparv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Sävsparv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
 
                         
Antal sedda arter 109 59 56 58 56 67 66 63 63 70
68
"+ 4 arter
Datum S:a 23/4 22/4 20/4 26/4 25/4 1/5 29/4 21/4 20/4 26/4  

Uppdaterad 2003-04-29
Av Börje Kollmats