Denna härliga fågel gladde oss med sin fina sång. Via Stefan J:s hemsida
kan man både detaljstudera fågeln och lyssna till den.