Skådning runt Borås
4/4 Rångedala, Marsjön, Lalarp med Leif H
5/4 Svansjövik och Fävren med Leif H
18-19/4 Sotareds mosse med Lars A - Berit och Stig
21/4  Ön, Gingri och V. Marsjön
2-3/7 Torestorp. Gråsångare ?? Ett par spännande dagar
28/10  Långegrund / Ruggeboviken

 
  
Dat/Plats/medobs
Väder
Observationer
Övrigt
4/4 
Rångedala
Marsjön/
Lalarp

Leif H
Berit
 
 
 
 
 
 
 

Sol +9 Rörhöna, kricka, knipa,
ormvråk, sädesärla, 
enkelbeckasin (20-30), dvärgbeckasin (3), 
skogssnäppa (3), tofsvipa, 
sävsparv, sång- knölsvan, 
spillkråka, grågås, 
ängspiplärka, rödvinge- tal- 
kol- dubbeltrast, sparvhök, 
st. hackspett, trädlärka
En härlig förmiddag tills.m. Leif H. Började i Rångedala, fortsatte till reningsdammen med rörhöna bl.a. och vidare till Marsjön där vi hade massor av krickor, enkelbeckasiner och stötte upp 3 st dvärbeckasiner. Vi hade också 3 skogssnäppor. På hemvägen prövade vi åter Rångedala och hade turen att få 2 st födosökande trädlärkor. Sången tar vi en annan gång. Vi såg också ett par dubbeltrastar på maderna.
På kvällen besökte Berit o jag Lalarp, Sexdrega. Fin liten sjö med c:a 75 krickor, tofsvipor, 2 dubbeltrastar m.m.
 5/4
Svansjön / Fävren
Leif H
 
 
 
 
 

Sol +5
kallt
Sädesärla, grågås, 
skäggdopping, strandskata, 
mindre strandpipare,
skogssnäppa, sothöna, 
ormvråk, fiskmås, vigg, 
tal- kol- rödvinge- 
dubbeltrast, sävsparv 
/ Havstrut, storspov, 
järnsparv, vitkindad gås, 
strandskata
Leif visade mig ännu ett, för mig nytt, ställe. En av fördelarna med att vara ute med honom är att han känner till vartenda torn i hela Borås- och Markområdet. Svansjövik var ett fint ställe dit man gärna återvänder.
18-19/4
Sotareds mosse
och Broddarp

Lars A
Berit och Stig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mulet + 5 Orre, enkelbeckasin, 
gröngöling,
spillkråka, st. hackspett, 
rödhake,
kol-björk-tal-
rödvingetrast,
nötkråka, bo-berg-
grönfink, 
större korsnäbb
/ storlom, kricka, 
dubbeltrast, 
Lars hade sett en korsnäbb och vi skulle kolla den. Vid Sotareds mosse upptäckte vi först en orrtupp, som satt i en talltopp och kuttrade. Fin inledning. Samtidigt hörde vi en spillkråkas klagande läte. Vi parkerade och gick ut. Nästan genast fick vi syn på en korsnäbbshona + 2 ungar!. Vi kunde under en ganska lång stund studera dem i både handkikare och tub och kunde till vår glädje konstatera att det var en Större korsnäbb. Näbb och "tjurnacke" var vad som avgjorde bestämmandet.
Nästa dag gjorde jag om samma resa med Berit och Stig. Vi såg inga korsnäbbar, men i stället t.ex. storlom och fjällvråk. Och Stig fick nytt X då han såg dubbeltrast.
21/4
Ön, Gingri / Marsjön
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sol, lugnt, +7 8 dubbeltrastar, 
2 ringtrastar,
Efter gårdagens fina Skalle-dag, var det med viss förväntan jag åkte dit kl 7. Västgötaklimax. 4 bläsänder var i stort sett det enda. Åkte till Marsjön men tog vägen över Ön, Gingri. Ute på ett av den fina fälten gick en massa trastar. Jag räknade till 8 dubbeltrastar och plötsligt fick jag syn på en vacker ringtrast, hane. Upp med tuben och leta vidare. En ringtrasthona blev resultatet. Vid Marsjön var det varmt och skönt, men ganska tomt på fågel. Inget spännande där denna dag.
27/5
Viared, bakom Volvo
Bengt S
Lugnt, 21:30 Härmsångare, trädgårdssångare, kornknarr Hade fått tips av Daniel Simring att det skulle finnas Kornknarr ute vid Volvo. Bengt o jag var där lite tidigt på kvällen och hörde därför bara 2 knarranden. Roligt i alla fall med en Borås-kornknarr
2-3/7 
Torestorp
Bengt, Leif, Claes-Göran och senare Mikael Nord
Gråsångare??? Leif H ringde strax innan VM-finalen och sa att det satt en konstig sångare, kanske en sammetshätta och sjöng i Torestorp. Skall vi åka dit? Jag sa att först skulle jag se Matchen, men sedan var det OK.
Vi kom ner vid ½-5 och stannade i 4 timmar, lyssnande, smygande, spanande och framförallt undrande. Vad var detta? Efter att ha skymtat fågeln några gånger kunde vi avfärda sammetshätta men vad var det? Kanske en gråsångare. Måste medge att pulsen steg en aning vid tanken på detta. Vi var tvungna att skaffa expertishjälp.
Nästa morgon kom Mikael N från Varberg. Han tyckte det lät underligt, inte riktigt som en gråsångare. Något fattades i sången. Till slut fick han en bra obs på fågeln och konstaterade att det var - en Trädgårdssångare!!!
Lite Västgötaklimax kändes det som, men väldigt roligt och även nyttigt hade det varit. Så kan det gå.
28 okt 
Långegrund / Ruggeboviken
Leif
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sol, vind V, +4  66 tranor, 20 snöspavar, 2 skrattmåsar, änder, doppingar, 150 sångsvanar En fin dag. Det första vi observerade när vi kom till Långegrund var ett hörselintryck. -"Tranor!" Så här sent. Vi tittade upp och fick se en stor flock, som skruvade sig uppåt. Högt. Plötsligt bildades 3 plogar och de sträckte söderut. Underbart att se och uppleva sådant. Ger nästan gåshud. 

I övrigt var det ine så mycket därute, förutom 20 snösparvar, som födosökte. De är jättevackra i sina vinterdräkter och faktiskt ganska orädda. 2 skrattmåsar flög också omkring.

I Ruggeboviken låg massor av änder, bläsänder, viggar, sothöns, 1 smådopping, många skäggdoppingar och minst 150 sångsvanar, vilka hördes lång väg. Även det en upplevelse.