Lite statistik på våra obsar

Dessa 75 arter såg vi under Vingahelgen 2006

Svarthakedopping Ejder Forsärla
Svarthake-/svarthalsad dopping Alfågel Sädesärla
Toppskarv Sjöorre Gärdsmyg
Skedand Svärta Järnsparv
Knipa Småskrake Rödhake
Duvhök Sparvhök Rödstjärt
Eleonorafalk Tornfalk Stenskvätta
Strandskata Stenfalk Koltrast
Kustsnäppa Kustpipare Svarthätta
Skärsnäppa Sandlöpare Gransångare
Storlabb Kärrsnäppa Kungsfågel
Kentsk tärna Labb Blåmes
Tobisgrissla Fiskmås Talgoxe
Rödstrupig piplärka Silltrut Kråka
Lövsångare Gråtrut Korp
Grå flugsnappare Havstrut Stare
Skata Tretåig mås Pilfink
Gulsparv Fisktärna Bofink
Stormfågel Sillgrissla Bergfink
Havssula Tordmule Grönfink
Storskarv Lunnefågel Hämpling
Gråhäger Trädlärka Vinterhämpling
Prutgås Sånglärka Gråsiska
Bläsand Ängspiplärka Lappsparv
Kricka Skärpiplärka Sävsparv

 

Dessa sågs 2005 men ej 2006 Dessa sågs 2005 men ej 2006
Smålom Svarthakedopping
Storlom Svarthake-/svarthalsad dopping
Obestämd islom Toppskarv
Gråhakedopping Skedand
Knölsvan Knipa
Grågås Duvhök
Gräsand Eleonorafalk
Stjärtand Strandskata
Bergand Kustsnäppa
Blå kärrhök Skärsnäppa
Lärkfalk Storlabb
Ljungpipare Kentsk tärna
Dvärgbeckasin Tobisgrissla
Enkelbeckasin Rödstrupig piplärka
Skrattmås Lövsångare
Alkekung Grå flugsnappare
Trädpiplärka Skata
Björktrast Gulsparv
Taltrast  
Ärtsångare  
Skäggmes  
Mindre korsnäbb