Åter "Borbird"                                                                                                                                             Åter Textsidan  
Bilder från Öland 10 - 20 maj 2004
Klicka för större bilder

Roskarl 

Roskarl 

Myrspov 

Myrspov 

Sandlöpare 

Sandlöpare 

Grönbena 

Kärrsnäppor

Mosnäppor

Smalnäbbad simsnäppa

Smalnäbbad simsnäppa

Smalnäbbad simsnäppa

Stork

Stork

Stork

Stork

Rallhäger, Skåne

Rallhäger, Skåne

Skärfläcka

Skärfläcka

Gravänder

Gravand

Vittrut

Vittrut

Grågås

Ejder

Alfågel

Gråhakedopping

Gråhakedopping

Småtärna

Björktrast

Blåhake i nätet

Blåhake, vinge 

Blåhake, stjärt

Blåhake

Törnskata

Ärtsångare

Ärtsångare

Bofink

Buskskvätta

Buskskvätta

Göktyta

Göktyta

Grå flugsnappare

Grå flugsnappare

Gråsparv

Gulsparv

Gulsparv
Halsbandsflugsn.

Halsbandsflugsn.

Svarthätta

Hämpling

Härmsångare

Härmsångare

Ladusvala

Ladusvala

Ortolansparv

Rödstr. piplärka

Rödstr. piplärka

Rosenfink

Steglits

Stenskvätta

Sv-v flugsnappare

Sv-v flugsnappare

Törnsångare

Törnsångare
           

Äppelblom

Äppelblom

Äppelblom

Bergskrabba

St. Per och Fältsippa

St. Per och Fältsippa

Adam o Eva

Fältvedel

Kattfot

Krutbrännare

Maskros

Mosippa

Mosippa

Adam o Eva,  St.Per

Ormbär

St. Persnyckel

Våradonis

Gullviva